W ramach programu RITA – Przemiany w regionie, od czerwca 2017 roku, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową „Ekologia-Prawo-Człowiek” (EPL) realizują projekt „Zaangażowanie NGO i naukowców w tworzenie «shadow list» obszarów sieci Emerald na Ukrainie”, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

20245564_1655769551114372_3413953764665570888_n

W związku z tym projektem, w dniach 20-21 lipca 2017 roku, odbyło się szkolenie dla geobotaników z zakresu rozpoznawania siedlisk chronionych w ramach sieci Emerald i Natura 2000. Teoretyczna cześć szkolenia odbyła się w Kijowie, w ogrodzie botanicznym im. Fomina, a część terenowa – w Miżriczańskim Parku Krajobrazowym (Czernihowski obwód). Podczas szkolenia miała miejsce m.in. prezentacja tworzenia „shadow list” obszarów sieci Emerald i doświadczeń Polski w tym zakresie (na przykładzie sieci Natura 2000).

Już w następnym roku odbędzie się następna tura seminariów biogeograficznych, na których będzie poddany ocenie postęp w rozwoju sieci Emerald i jej kompletność. Dlatego niezwykle ważne będzie zaangażowanie jak największej liczby organizacji pozarządowych i naukowców w tworzenie „shadow list” obszarów sieci Emerald na Ukrainie. Powyższe szkolenie będzie służyć realizacji tego celu.

RITA-logo-h-podstawowe FDP LOGO  logo_ukr_col