Co Robimy, Nasze Działania

Jesteśmy organizacją ekspercką zrzeszającą przyrodników i leśników, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polskich Karpat. Koncentrujemy się na obszarze od Beskidu Niskiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady. To tam przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działamy przede wszystkim w terenie. Drugim filarem naszych działań jest wsparcie rozwoju regionu, który ma ogromny i niewykorzystany potencjał. Robimy to nie tylko poprzez promocję regionu w Polsce i zagranicą oraz wsparcie rozwoju turystyki. Promujemy produkty regionalne. Angażujemy się w nowe inwestycje godzące interesy ludzi z ochroną przyrody, które stworzą miejsca pracy dla mieszkańców Podkarpacia.

Dzięki Waszej POMOCY CHRONIMY Przyrodę Karpat
Wpłata jednorazowa
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna
Pomoc regularna
Podaruj 1% podatku
Podaruj 1% podatku
Nasze Wydawnictwa
Raport na temat dróg leśnych w Bieszczadach
Opracowanie: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze we współpracy z Pawłem Pawlaczykiem
Pobierz PDF
Jak Twój głos może uratować Twój las?
Autorzy: Anna Sowa-Smoleń, Paweł Pawlaczyk
Leszczawa Dolna 2015
Pobierz PDF
Folder nt. Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Leszczawa Dolna 2015
Pobierz PDF
Przewodnik po dawnych odmianach jabłoni i tradycjnych ogrodach wiejskich
Autorzy: Grzegorz Poznański, Anna Maria Wajda, Elżbieta Skrzyszowska
Leszczawa Dolna 2014
Pobierz PDF
Przewodnik prawny
Z wzorami pism do urzędów.
Autorzy: Anna Sowa, Paweł Pawlaczyk
Przemyśl 2013
Pobierz PDF