Co Robimy, Nasze Działania

Jesteśmy organizacją ekspercką zrzeszającą przyrodników i leśników, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polskich Karpat. Koncentrujemy się na obszarze od Beskidu Niskiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady. To tam przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działamy przede wszystkim w terenie. Drugim filarem naszych działań jest wsparcie rozwoju regionu, który ma ogromny i niewykorzystany potencjał. Robimy to nie tylko poprzez promocję regionu w Polsce i zagranicą oraz wsparcie rozwoju turystyki. Promujemy produkty regionalne. Angażujemy się w nowe inwestycje godzące interesy ludzi z ochroną przyrody, które stworzą miejsca pracy dla mieszkańców Podkarpacia.

Dzięki Waszej POMOCY CHRONIMY Przyrodę Karpat
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna
Podaruj 1% podatku
Nasze Wydawnictwa
Instrukcja interpretacji siedlisk Rezolucji №4 Konwencji Berneńskiej
Opracowanie: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i EPL. Kijów 2017
Pobierz PDF
Park Krajobrazowy Beskidu Niskiego – dokumentacja projektowa
Opracowanie: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Przemyśl 2017
Pobierz PDF
Zaangażowanie NGO i naukowców w projektowanie sieci Emerald na Ukrainie
Opracowanie: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i EPL. Kijów 2017
Pobierz PDF
Raport na temat dróg leśnych w Bieszczadach
Opracowanie: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze we współpracy z Pawłem Pawlaczykiem
Pobierz PDF
Jak Twój głos może uratować Twój las?
Autorzy: Anna Sowa-Smoleń, Paweł Pawlaczyk
Leszczawa Dolna 2015
Pobierz PDF
Folder nt. Partnerstwa Naturowego Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Leszczawa Dolna 2015
Pobierz PDF