Ochrona Przyrody

Celem działania Fundacji jest ochrona Puszczy Karpackiej
Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Działamy dwutorowo:

Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze projektowanego Turnickiego PN odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody.

Realizujemy działania prawne. Wysyłamy wnioski o utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom karpackiej przyrody.

Co Robimy

Misją Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest skuteczna
ochrona przyrody oraz godzenie interesu
ekonomicznego społeczności lokalnych z potrzebą
zachowania bioróżnorodności. Działamy w Beskidzie
Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim.