Rozwój regionu

Od początku istnienia Fundacji działamy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, starając się pogodzić interes
ekonomiczny z potrzebą zachowania bioróżnorodności.

W tym celu:

  • Wspieramy i rozwijamy ekoturystykę (punkt Informacji Turystycznej na Pogórzu Przemyskim, promocja lokalnych agroturystyk, targi, szkolenia i doradztwo biznesowe, podróże studyjne, promocja w internecie we współpracy z inicjatywą www.turnickipn.pl)
  • Wspieramy i rozwijamy rolnictwo ekologiczne (doradztwo biznesowe, targi, szkolenia, pomoc w pozyskaniu funduszy, prowadzimy skup jabłek z dawnych odmian i tłoczymy z nich sok).

Co Robimy

Misją Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest skuteczna
ochrona przyrody oraz godzenie interesu
ekonomicznego społeczności lokalnych z potrzebą
zachowania bioróżnorodności. Działamy w Beskidzie
Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim.