Etyka przyrodnicza

Piękno i niepowtarzalność fotografii przyrodniczej opiera się na przekonaniu, że uwiecznia ona przyrodę, w tym dzikie zwierzęta żyjące na swobodzie, w ich naturalnym środowisku. Stosowane przez wielu fotografów nieetyczne praktyki jak: nęcenie, sztuczne dokarmianie, zakłócanie spokoju zwierząt oraz manipulacje obrazu w procesie postprodukcji sprawiły, że fotografia przyrodnicza wymaga jasnego i przestrzeganego kodeksu etycznego.

Jako organizacja ekologiczna, mająca na celu dobro i ochronę świata natury, kategorycznie potępiamy nieetyczne praktyki stosowane w fotografii przyrodniczej.

Podczas warsztatów kładziemy wyraźny nacisk na bezpieczeństwo zwierząt i niezakłócanie ich życia. Wyznajemy zasadę, że podstawowym dobrem fotografii jest płynący z obrazów przekaz służący informacji i edukacji ekologiczno przyrodniczej