Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powstała w 2008 roku z inicjatywy grupy przyrodników, zainteresowanych ochroną polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Jej głównym obszarem działania stała się wschodnia część polskich Karpat, od Beskidu Niskiego po Bieszczady i Pogórze Przemyskie.

Ochrona Przyrody

Nasza Fundacja działa przede wszystkim w terenie. Prowadzimy badania, dzięki którym poznajemy lepiej bogactwo gatunkowe Puszczy Karpackiej. Udało się nam odnaleźć wiele gatunków wskaźnikowych dla lasu naturalnego. Zgłosiliśmy też gatunki nowe dla Polski. Wyszukujemy i mapujemy stare drzewa, występując o objęcie tych drzew ochroną w formie pomnika przyrody. Prowadzimy działania na rzecz ochrony gatunków chronionych – niedźwiedzi, wilków, rysi i żbików, wielu rzadkich gatunków ptaków – wśród nich orzeł przedni, i gatunków wymagających ochrony strefowej. Podejmujemy interwencje w przypadku niszczenia karpackiej przyrody. Działamy na rzecz powstrzymania wycinki ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej.

Podejmujemy działania prawne na rzecz utworzenia nowych rezerwatów i powstania Turnickiego Parku Narodowego. Zgłaszamy uwagi do Planów Urządzania Lasu, współuczestniczymy w opracowywaniu Planów Ochrony i Planów Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000. Prowadzimy Zielony Telefon, 609 008 039, pod którym udzielamy porad prawnych w zakresie ochrony środowiska. Informujemy o potencjalnych zagrożeniach ze strony gospodarki leśnej za pomocą geoportalu strażniczego www.straznicypuszczy.pl.

Rozwój Regionu

Zależy nam na rozwoju regionu polskich Karpat. Działamy lokalnie, razem z miejscowymi społecznościami, incijujemy działania na rzecz wspieranie rozwoju turystyki przyrodniczej. Utworzyliśmy Punkt Informacji Turystycznej, promujemy lokalne agroturystyki, organizujemy szkolenia i doradzamy. Wspieramy rolnictwo ekologicznego, pomagając w pozyskiwaniu funduszy. Staramy się o promocję mało znanego w Polsce obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Zachęcamy lokalnych producentów do współpracy i promujemy ich produkty w całej Polsce.

Prezesem Zarządu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest Radosław Michalski, absolwent ochrony środowiska i socjologii, który od wielu lat angażuje się w działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego Karpat. Jego życiową pasją stały się Beskid Niski, Bieszczady i Pogórze Przemyskie. O tym ostatnim mówi tak:

W opinii naukowców, najwięcej fragmentów reliktowej Puszczy Karpackiej w Polsce zachowało się na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Jest to drugie po Puszczy Białowieskiej miejsce występowania gatunków związanych z lasami naturalnymi. Jest to obszar niemal bezludny, wsie wysiedlone po drugiej wojnie światowej, nigdy później nie zostały zasiedlone. Świetnie się tu czują orły przednie – mamy na tym terenie ¼ polskiej populacji. Jest to też idealne miejsce dla osób chcących obserwować drapieżniki w ich naturalnym środowisku: żbiki, rysie, wilki i niedźwiedzie. Obszar wyróżnia się też znacznie mniejszą liczbą turystów niż w sąsiednich Bieszczadach.

Zespół Fundacji tworzą niezwykli ludzie, przyrodnicy i leśnicy, którzy postanowili się podjąć trudnej misji ochrony Puszczy Karpackiej. Należą do niego również nasi wolontariusze i darczyńcy. Zostań jednym z nich.

Dzięki Waszej POMOCY CHRONIMY Przyrodę Karpat
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna
Podaruj 1% podatku