Praca

Staż / praktyki
Osoby zainteresowane stażem w Fundacji prosimy o przesłanie życiorysu i kilku słów o sobie w formie listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@dziedzictwoprzyrodnicze.pl
z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Badacz terenowy

Wolontariat

Osoby zainteresowane wolontariatem w Fundacji prosimy o przesyłanie życiorysu i kilku słów o sobie w formie listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@dziedzictwoprzyrodnicze.pl
z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dzięki Waszej POMOCY CHRONIMY Przyrodę Karpat
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna
Podaruj 1% podatku