Strona główna » Regulamin

[vc_row css=”.vc_custom_1482328009349{background-image: url(http://przyrodnicze.org/wp-content/uploads/2015/06/podstrona_bg1.png?id=961) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”display_flex center_all height380″][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column el_class=”text-centered”][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h2|font_size:50|text_align:center|color:%2391bd31″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”co_robimy”][vc_column_text]

REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ

Organizatorem Warsztatów Fotograficznych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Leszczawie Dolnej 16, 37-740 Bircza, NIP 9522047732, REGON 141415140, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000305072.

Wszelkie pytania oraz korespondencję należy kierować na adres Biura Fundacji: ul. Mickiewicza 44, 37-700 Przemyśl lub na adres e-mail d.wisniewski@przyrodnicze.org lub tel. 507 988 914.

I Postanowienia ogólne

 1. Celem warsztatów jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych Uczestników poprzez podniesienie ich umiejętności w zakresie fotografii przyrodniczej i interpretacji przyrody.
 2. Warsztaty fotograficzne będą odbywały się w dniach 20-24 kwietnia 2017 r. w Bieszczadach.
 3. Warsztaty fotograficzne będą prowadzone przez profesjonalnego fotografa Grzegorza Leśniewskiego, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów.
 4. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w Programie. Na warsztatach fotograficznych Uczestnicy spotykają się codziennie wg. ustalonego wcześniej planu. Nieuczestniczenie w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.


II Cena

 1. Koszt uczestnictwa wynosi 1319 zł brutto od osoby.
 2. Cena zawiera koszty:
  – wyżywienia – wymienionego w programie
  – zakwaterowania w pokojach 2,3-osobowych – zgodnie z programem
  – przejazdów lokalnych związanych z realizacją programu
  – biletów wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  – materiałów edukacyjnych w formie płyty CD i dyplomu ukończenia warsztatów
  – opieki przewodnicko-eksperckiej specjalisty w dziedzinie fotografii przyrodniczej – od początku do końca trwania warsztatów
  – ubezpieczenia NNW
 3. Cena nie zawiera:
  – dojazdu do i powrotu z miejsca zakwaterowania podczas warsztatów, z zastrzeżeniem pkt 4.
  – ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej4. Organizator informuje, że istnieje możliwość zapewnienia transportu Uczestników z/do portu lotniczego Jasionka w Rzeszowie, lub dworca PKP miast województwa podkarpackiego, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez Uczestnika co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.


III  Warunki uczestnictwa w warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzone przez Organizatora zakwalifikowania Uczestnika do warsztatów, na podstawie przesłanego Formularza Zgłoszeniowego oraz wpłaconej należności za warsztaty w kwocie 1319 zł na konto Organizatora: 93 1050 1562 1000 0090 8012 6973, tytułem ?Bieszczady śladami wiosny?
 2. Wpłata należności za warsztaty musi nastąpić najpóźniej do 15 kwietnia 2017 roku (decyduje data wpływu zaliczki na konto Organizatora).
 3. Złożenie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów, organizator zwraca jedynie 50% wpłaconej należności
 5. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba.
 6. W przypadku nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych z powodów niezależnych od Organizatora (siła wyższa, kataklizmy, choroba prowadzącego itp.) pełna należność zostanie zwrócona w terminie 10 dni od podjęcia przez Organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów.

IV  Zasady naboru uczestników warsztatów

 1. Chętni przesyłają na adres: d.wisniewski@przyrodnicze.org wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do dnia 15 kwietnia 2017 r.
 2. Po potwierdzeniu przez Organizatora dostępnych miejsc na warsztaty, Uczestnik będzie zobowiązany do wpłaty należności, o której mowa w pkt. III. 2 Regulaminu.
 3. Limit uczestników w Warsztacie to 12 osób.
 4. Warsztaty odbywają się, jeżeli zbierze się co najmniej 5 chętnych Uczestników. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, Organizator zwróci pozostałym chętnym wpłacone należności, w terminie 10 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu warsztatów. Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia z tytułu odwołania Warsztatów.

V Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora w ramach prowadzonych zajęć.
 2. Podczas warsztatów Uczestnik obowiązany jest posiadać:
  – ubiór turystyczny odpowiedni dla gór: buty trekkingowe, ciepłe ubrania, kurtka przeciwdeszczowa, latarka czołówka, kijki trekkingowe, apteczka pierwszej pomocy, termos itp.
  – sprzęt fotograficzny: cyfrowa lustrzanka fotograficzna z wymiennymi obiektywami (ewentualnie cyfrowy aparat hybrydowy z obiektywem o zmiennej ogniskowej) oraz z zabezpieczeniem przed deszczem, statyw, laptop lub tablet.
 3. Uczestnik warsztatów fotograficznych dla swojego bezpieczeństwo powinien poinformować organizatora o problemach zdrowotnych, jeśli występują oraz o aktualnie zażywanych lekach. W skrajnych wypadkach, gdyby Organizator doszedł do wniosku, iż choroba może uniemożliwić uczestnictwo w warsztatach fotograficznych, organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.


VI Prawa autorskie oraz dane osobowe

 1. Uczestnicy Warsztatów zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw autorskich do wszystkich swoich prac powstałych podczas warsztatów na polach eksploatacji:
  – publikacja w wydawnictwach, katalogach i drukach reklamowych Organizatora,
  – eksponowanie na wystawach organizowanych przez Organizatora zarówno w jego siedzibie, jak i poza nią
  – wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych i ich upublicznianie,
  – wprowadzanie do pamięci komputerów,
  – wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,
  – publikacja na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych.
 2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Warsztatów dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach Organizatora oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Warsztaty. Uczestnikom Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
 3. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich modyfikowania.

VII  Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie OC turystyczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie jest natomiast odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie bagażu, w szczególności sprzętu fotograficznego. Organizator nie jest odpowiedzialny za pozostawienie przez Uczestnika rzeczy bez nadzoru ani nie zapewnia możliwości przechowania tych rzeczy.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


VIII Załączniki do Regulaminu Warsztatów:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Program warsztatów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Dowiedz się więcej” font_container=”tag:h3|font_size:26px|text_align:center|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”page_menu_heading”][vc_wp_custommenu nav_menu=”34″ el_class=”page_menu”][/vc_column][/vc_row]