Strona główna » Zapytanie Ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego)

Zapytanie Ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego)

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0158 pn. „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania ofert na: zorganizowania i przeprowadzenia przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego).

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonym pliku PDF tutaj

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2019/BPWG

Zobacz opis projektu „Badacze Pogranicza Wilczych Gór”