Zostań naszym stażystą / praktykantem

Dołącz do nas!

W związku z prowadzonymi przez naszą Fundację, interdyscyplinarnymi badaniami przyrodniczymi w Karpatach Wschodnich, poszukujemy stażystów, praktykantów i wolontariuszy na stanowisko badacz terenowy. Zapraszamy też grupy zorganizowane, działające w naukowych kołach badawczych przy ośrodkach akademickich, do kontaktu z nami.

Ogólny cel pracy:

Realizacja badań terenowych pod nadzorem kierownika badań.

Kluczowe oraz wspierające cele i zadania związane ze stanowiskiem:

1. Udział w badaniach i monitoringu stanowisk gatunków chronionych oraz drzew o wymiarach pomnika przyrody. Zakres prowadzonych prac: inwentaryzacja kluczowych gatunków związanych ze starodrzewami: mchy, porosty, ptaki wymienione w załączniku I dyrektywy ptasiej, rozpoznawanie gatunków drzew występujących w Puszczy Karpackiej.

2. Określanie położenia odnalezionych stanowisk za pomocą urządzenia GPS, dokumentowanie za pomocą aparatu fotograficznego.

3. Poruszanie się w trudnym, górskim terenie.

Kluczowe umiejętności, wiedza, doświadczenie, postawy:

1. Umiejętności i doświadczenie w przyrodniczych badaniach terenowych ekosystemów leśnych (nie jest wymagane bycie ekspertem w którejś z grup organizmów)

2. Wysokie nastawienie na cel i koncentracja na zadaniu

3. Umiejętność kooperacji i współpracy, dobre zarządzania czasem własnym

4. Osobiste zaangażowanie i poczucie (współ)odpowiedzialności

Dodatkowe umiejętności, wiedza, doświadczenie:

1. Ukończony przyrodniczy kierunek studiów lub studia na kierunku przyrodniczym w trakcie.

2. Mobilność, gotowość pracy w nietypowych godzinach.

4. Zainteresowanie zagadnieniami ochrony przyrody.

5. Gotowość uczenia się.

6. Zainteresowanie i doświadczenie w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

Wymiar godzin pracy:

40 godzin tygodniowo, minimum 3 tygodnie.

Miejsce pracy:

Baza terenowa w Nowosiółkach Dydyńskich (25 km od Przemyśla).

Forma i czas zatrudnienia:

Umowa wolontariacka, zaliczenie praktyk / stażu.

Przełożeni:

Badacz terenowy organizacyjnie bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi badań odpowiedzialnemu za realizację badań i monitoringu przyrodniczego na terenie Karpat Wschodnich.

Wynagrodzenie:

W przypadku stażystów / praktykantów / wolontariuszy udział w badaniach nie generuje wydatków dla uczestnika – bezpłatny nocleg w bazie, bezpłatne przejazdy.

O Projekcie:

Projekt badań przyrodniczych trwa od 2009 roku i realizowany jest w Karpatach Wschodnich. Badania koncentrują się na wybranych gatunkach związanych z lasami pierwotnymi, w szczególności z załącznika II dyrektywy siedliskowej UE oraz tzw. gatunkach strefowych. Grupy badanych organizmów to: porosty nadrzewne, mchy, ptaki. Ponadto zbierane są informacje o leśnych zbiorowiskach roślinnych oraz lokalizacji drzew o wymiarach pomnika przyrody. Równolegle do badań przyrodniczych trwają działania prawne zmierzające do objęcia ochroną najcenniejszych fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego oraz działania nastawione na promocję turystyki przyrodniczej.

Kontakt i korespondencja:

Życiorys i kilka zdań, dlaczego chciałbyś do nas dołączyć prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres:

rekrutacja@dziedzictwoprzyrodnicze.pl

z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Zapraszamy do współpracy!

Dzięki Waszej POMOCY CHRONIMY Przyrodę Karpat
Wpłata jednorazowa
Pomoc regularna
Podaruj 1% podatku