Ogłaszamy alarm dla Puszczy Karpackiej!

Jak możesz pomóc przyrodzie

Łoś

Twój głos ma znaczenie

Żuraw w locie<br />

Zredukuj ślad węglowy

Sowa

Nie wycinaj ptakom drzew

Niedźwiedź<br />

Bądź głosem zwierząt

Dlaczego to ważne

Przez nieodpowiednią gospodarkę leśną co dnia giną najcenniejsze polskie lasy.

Dzieje się tak dlatego, że zaledwie około 5% karpackich lasów jest ściśle chroniona. Reszta – czyli 95% – jest zagrożona wycinkami.

Przez masową wycinkę drzew całe ekosystemy znikają na naszych oczach. Naukowcy nie mają wątpliwości – tempo w jakim obecnie giną gatunki jest 1000 razy wyższe niż przed pojawieniem się człowieka. Szacunki podawane w raporcie ONZ wskazują, że w ciągu najbliższych dekad może wyginąć nawet milion gatunków.

Jak pomagamy przyrodzie

Zakładamy Wieczne Lasy

Stworzyliśmy dotychczas 32 ha Wiecznych Lasów, redukując w ten sposób 17 121 ton CO2 z atmosfery.

Tworzymy mikro-rezerwaty

Dzięki nam istnieje 189 mikro-rezerwatów, które chronią rzadkie gatunki ptaków i porostów.

Utworzyliśmy dzikie pogotowie

Podjęliśmy 2 610 interwencji w obronie niedźwiedzi, wilków, łosi i szakali.

Nasi partnerzy