Projekt “Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa” | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org

Projekt “Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa”

Tytuł projektu: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa

Nr umowy: NR 4/LPP-PILOTAŻ/2020 z 02.11.2020 r.

Lider projektu: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 20 000,00 PLN

Dofinansowanie: 20 000,00 PLN

Rezultaty projektu:

  • 1 zrealizowana inicjatywa w społeczności lokalnej,
  •  wzrost kompetencji obywatelskich i aktywizacja w życiu publicznym u 20 osób

Produkty projektu:

  • 1 zorganizowane warsztaty,
  • 1 odnowiony szkolny szlak przyrodniczy,
  • 1 mapa interaktywna z zaznaczonymi miejscami turystycznymi i historycznymi

Obszar realizacji projektu:

Gmina Fredropol

Zaplanowane działania:

Projekt przewiduje realizację trzech działań:

  1. Działanie „Tradycyjnie i lokalnie” obejmuje przeprowadzenie warsztatów i wizyty studyjnej dla lokalnej społeczności.
  2. Działanie „Opracowanie mapy interaktywnej miejsc turystycznych gminy Fredropol” polega na opracowaniu internetowej gminy mapy miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie.
  3. Działanie „Odnowienie tablic na Szkolnym Szlaku Turystycznym w "Bohynie" – zawiera odnowienie tablic na szkolnym szlaku przyrodniczym.

Biuro projektu:

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów

Sfinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, Nr Umowy 4/LPP-PILOTAŻ/2020

 

Zobacz również

21 11-2019
W ostatnich latach wśród leśników, przyrodników i ekonomistów coraz częściej podnosi się kwestię opłacalności gospodarki leśnej na niektórych obszarach Polski, a zwłaszcza na…
01 06-2020
Zapobieganie szkodliwemu wpływowi planowanych przedsięwzięć na bioróżnorodność obszarów sieci Emerald na Ukrainie przez uczestnictwo w procedurach Oceny oddziaływania na…
02 10-2020
Odpowiedź Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na stanowisko Lasów Państwowych zawarte w artykule „Lasy karpackie. Zobaczcie las, nie tylko drzewa!” Autorzy artykułu po wstępie, w…
20 10-2016
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich na udział w warsztatach fotografii przyrodniczej organizowanych przez naszą fundację wraz z Grzegorzem Leśniewskim – jednym z…
12 06-2019
Puszcza Karpacka – wciąż jeden z najdzikszych zakątków Polski, gdzie niedźwiedzie żyją obok wilków, rysi i żbików, w cieniu potężnych jodeł i wiekowych buków. Niestety, Puszcza…
13 05-2020
Trwająca wciąż kampania wyborcza porusza wiele tematów. Jednak wciąż kwestie związane z ochroną przyrody traktowane są marginalnie, a kandydatka i kandydaci ograniczają się przede…
10 01-2017
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o utworzenie rezerwatu przyrody „Relikt Puszcza Karpacka” w granicach…

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego