Realizujemy kolejny projekt na Ukrainie | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org
.

Realizujemy kolejny projekt na Ukrainie

Zapobieganie szkodliwemu wpływowi planowanych przedsięwzięć na bioróżnorodność obszarów sieci Emerald na Ukrainie przez uczestnictwo w procedurach Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Nr umowy: 

RITA-2020-13 z 11.05.2020 r.

Lider projektu:

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 

Partner projektu: 

Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG) 

Okres realizacji: 

01.06.2020 r. – 01.05.2021 r.

Wartość projektu: 

61 277,00 PLN

Dofinansowanie

50 607,00 PLN

Cele projektu: 

– podniesienie wiedzy działaczy ekologicznych NGo nt. procedur OOŚ i SEO;

– stworzenie aktualnego  narzędzia  edukacyjnego w postaci publikacji o tym jak dobrze przygotować rozdział  raportu z OOŚ (SEO) o wpływie przedsięwzięcia na zachowanie bioróżnorodności (flory i fauny);

– przygotowanie i wysłanie do organów rozpatrujących fachowo przygotowanych uwag i propozycji na każdym etapie 10 procedur OOŚ i 1 procedury SEO

Obszar realizacji projektu: 

pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie i obwód lwowski)

Zaplanowane działania:

Projekt przewiduje realizację czterech działań:

  1. Uczestnictwo w 10 procedurach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i 1 procedurze strategicznej ekologicznej oceny (SEO). 
  2. Wydanie publikacji o tym, jak dobrze przygotować rozdział raportu OOŚ o wpływie przedsięwzięcia na zachowanie bioróżnorodności. 
  3. Przeprowadzenie wykładów przez polskich ekspertów nt. tematyki OOŚ i SEO oraz tłumaczenie na język ukraiński polskich publikacji i  wytycznych dotyczących  tej tematyki. 
  4. Prezentacja publikacji, wydanej w ramach działania 2 dla zamawiających i przygotowujących raporty z ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz dla organów je rozpatrujących.

Biuro projektu: 

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów

.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego  przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Zobacz również

20 01-2016
Serdecznie zapraszamy pracowników uczelni, studentów oraz osoby zainteresowane na spotkanie dotyczące partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami, które odbędzie się w dniu 26.01…
26 01-2017
Styczniowa edycja warsztatów fotografii przyrody z Grzegorzem Leśniewskim odbyła się w zimowej scenerii wykraczającej poza wszelkie wyobrażenia. Śnieg momentami sięgał do pasa,…
02 10-2020
Odpowiedź Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na stanowisko Lasów Państwowych zawarte w artykule „Lasy karpackie. Zobaczcie las, nie tylko drzewa!” Autorzy artykułu po wstępie, w…
25 05-2015
Obszar Puszczy Karpackiej to jeden z 238 najważniejszych regionów na świecie pod względem zachowania bioróżnorodności (tzw. lista Global 200 wg WWF). Jest to też miejsce o…
27 02-2020
Przekaż 1% podatku na przyrodę i Dziedzictwo Przyrodnicze. Bądź głosem tych, którym głosu nie dają. Wilki, rysie i niedźwiedzie. Łosie i szakale złociste. Orliki krzykliwe, orły…
21 11-2019
W ostatnich latach wśród leśników, przyrodników i ekonomistów coraz częściej podnosi się kwestię opłacalności gospodarki leśnej na niektórych obszarach Polski, a zwłaszcza na…
20 10-2016
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich na udział w warsztatach fotografii przyrodniczej organizowanych przez naszą fundację wraz z Grzegorzem Leśniewskim – jednym z…
19 12-2019
Projekt niebezpiecznej specustawy ASF, autorstwa ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która stawia myśliwych ponad resztą społeczeństwa i grozi jeszcze szybszym…

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego