Alarm dla Puszczy Karpackiej w Dniu Ziemi!

22 kwi, 2024 | Lasy, Turnicki Park Narodowy

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze ogłasza alarm dla Puszczy Karpackiej. Pomimo oczekiwań na zmiany, w karpackich lasach wciąż niewiele się zmienia, pomimo konieczności podjęcia działań, które pozwolą ochronić najcenniejsze fragmenty tego leśnego kompleksu.

– Zmian nie widać w obsadzie nadleśnictw i kadrze zarządzającej jednostek podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – podkreśla Radosław Michalski, prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Pomimo zadeklarowanej przez nas woli współpracy, propozycji wspólnego rozwiązania problemów wymagających natychmiastowych działań, nie ma żadnego odzewu. A przecież Puszcza Karpacka jest drugim obok Puszczy Białowieskiej najcenniejszym przyrodniczo kompleksem leśnym w Polsce. To dlatego postanowiliśmy uruchomić nasz apel i zachęcamy do jego podpisywania i poparcia naszych postulatów.

W petycji dostępnej na stronie przyrodnicze.org znajdują się postulaty Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która od lat zabiega o ochronę Puszczy Karpackiej. Wśród nich są:

– pilne ogłoszenie moratorium na wycinkę drzew w wieku powyżej 80 lat na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Krasiczyn oraz całej otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego

– utworzenie Rezerwatu Reliktowa Puszcza Karpacka oraz 18 rezerwatów w Bieszczadach (Przełom Wołosatego i Widełki, Las Bukowy pod Obnogą, Zakole Sanu, Moczary, Przełom Strwiąża, Przełom Sanu Pod Tołstą, Rosolin, Zagłębek, Dolina Olchowatego, Zgniotek, Łopiennik, Ponurek, Na stokach Falowej, Przełom Solinki pod Matragoną, Dziurkowiec, Okrąglik, Na stokach Dzidowej, Kiczora) zgodnie z propozycjami złożonymi przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

– wprowadzenie zakazu wycinki w strefach przypotokowych, w odległość minimum 30 m od koryta w górskiej części RDLP w Krośnie (nadleśnictwa: Stuposiany, Lutowiska, Cisna, Komańcza, Lesko, Ustrzyki Dolne, Bircza, Krasiczyn, Dynów, Brzozów, Kańczuga, Rymanów, Dukla, Lesko, Kołaczyce, Baligród)

– wprowadzenie zakazu wytyczania nowych dróg zrywkowych, dopuszczenie przemieszczania się ciężkim sprzętem jedynie po istniejących drogach zrywkowych i tylko przy przesuszonej lub zamarzniętej glebie, we wszystkich górskich nadleśnictwach RDLP w Krośnie

– utworzenie grupy roboczej do spraw powołania Turnickiego Parku Narodowego i poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w celu wypracowania planu dla obu obszarów chronionych i jego sukcesywnego wdrażania

– wydłużenie okresu ochrony w strefach gawrowania niedźwiedzi na cały rok

– wyznaczenie stref gawrowania i mateczników niedźwiedzich zgodnie z propozycjami zgłoszonymi przez stronę społeczną i przyrodników.

– Puszcza Karpacka jest dobrem ogólnokrajowym – dodaje Michalski. – Jej funkcją nie jest zaspokajanie potrzeb wyłącznie jednej grupy, która zarabia na wycince i obrocie drewnem. Musimy działać już teraz i oczekujemy od władz państwowych, zarządu Lasów Państwowych jak i urzędników na poziomie wojewódzkim poważnego potraktowania najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego Polski. Czy mamy znów mieć powtórkę tego, co dzieje się w karpackich lasach przez ostatnie dwie dekady? Czy nie stać nas na powołanie najpilniejszego do utworzenia w Polsce Turnickiego Parku Narodowego i zaproponowanych przez naszą fundację rezerwatów?

Podpisz nasz apel!