Niedźwiedź

Niedźwiedź jest naszym największym drapieżnikiem. Jego najważniejszą ostoją w Polsce są Bieszczady. To tu po wojnie znalazł bezludne tereny, lasy, w których mógł się schronić.Z upływem lat znów znalazł się w trudnym położeniu. Z jednej strony wycinka starych lasów oraz dokarmianie i nęcenie w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej, prowadzą do zaburzenia jego naturalnego cyklu życia. Z drugiej zmiany klimatyczne i fragmentacja siedlisk, w których występuje, sprawiają, że dziś żyje w sytuacji stresowej.

Chcemy ocalić jego dom, Puszczę Karpacką. Chcemy, aby mógł odpocząć w okresie zimowym, a miejsca jego gawrowania były odpowiednio chronione i wyłączone z prac leśnych.Domagamy się zaprzestania dokarmiania i wabienia zwierząt przez myśliwych i fotografów przyrody. Tylko w ten sposób unikniemy wszystkich sytuacji konfliktowych, oswajania niedźwiedzia z obecnością ludzi, co prowadzi do powstawania trudnych sytuacji. Pomagamy również w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi i niedźwiedziami. Pomogliśmy bieszczadzkim pszczelarzom przekazując im zestawy specjalnych ogrodzeń zabezpieczających pasieki przed wizytą niedźwiedzia. 

Pomóż chronić niedźwiedzie.

Zobacz powiązane aktualności:

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top