Dla firm

Dlaczego warto współpracować z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze?

  • Dzięki współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze możesz w sposób profesjonalny i przynoszący wymierne efekty wspierać ochronę polskiej przyrody.
  • Marka/ firma wspierająca inicjatywy społeczne zwiększa swoją wartość wizerunkową.
  • Ma możliwość budowania zaufania i lojalności w grupie konsumentów.
  • Zaangażowanie w cele społeczne, które są ważne dla pracowników ma także pozytywny wpływ na motywację pracowników oraz ich zaufanie i identyfikację z wartościami firmy.
  • Fundacja każdorazowo przygotowuje wyczerpujący raport z wykorzystania darowizny a efekty współpracy z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze można zaprezentować w działaniach komunikacyjnych oraz przedstawiać w raportach niefinansowych firmy, gdyż wpisują się w nurt społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR).

Formy wsparcia i współpracy

Zostań partnerem naszych projektów

Do jakich działań chcemy zaprosić partnerów biznesowych?

 

 

Celem projektu jest ochrona rzadkich gatunków ptaków oraz porostów. Każdy mikrorezerwat chroni nie tylko drzewo z gniazdem czy porostem, ale i teren wokół niego od 50 do 200 metrów – w zależności od gatunku. Na tym obszarze nie można wycinać również innych drzew oraz prowadzić żadnych zabiegów gospodarczych. W ten sposób powstaje prawdziwy mikro-rezerwat, w którym swoje ostoje znajdują inne gatunki roślin i zwierząt. W obecnej sytuacji prawnej, która utrudnia tworzenie nowych obszarów chronionych, mikrorezerwaty są jedynym sposobem na uratowanie starych drzew przed wycinką.

 

Jak to działa?

Eksperci terenowi (ornitolodzy, lichenolodzy – badacze porostów) szukają nowych terenów do stworzenia mikro-rezerwatów przyrody np. zasiedlonego gniazda orlika
krzykliwego z młodymi osobnikami lub stanowisko gatunku porostu strefowego. Ekspert Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze tworzy projekt mikrorezerwatu – propozycję granic strefy ochronnej. Następnie prawnik przygotowuje wniosek o utworzenie strefy ochronnej (czyli mikrorezerwatu), który składa do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; prawnik również prowadzi nadzór nad wnioskiem oraz opracowuje ewentualne odwołania.

 

Gdzie?

Karpaty Wschodnie, województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie.

 

 

 

Idea wiecznego lasu to nowoczesne podejście do ekologii, które poza ochroną i wsparciem bioróżnorodności zakłada również zminimalizowanie śladu węglowego. Las to naturalny „węglowy magazyn” - zbiornik CO2 zaabsorbowanego z atmosfery i skuteczne narzędzie w ochronie przed już zachodzącymi zmianami klimatu. Wieczny Las także retencjonuje wodę, chłodzi w upalne dni, zapobiega powodziom (działanie wodochronne).

 

Jak to działa?

Fundacja wykupuje grunty, gdzie w naturalny sposób wyrosły już drzewa, a potem pozwala, żeby na tym terenie rządziły prawa przyrody. Fundacja nie prowadzi nasadzeń, nie robi wycinki, nie ingeruje w podłoże. Las rośnie naturalnie i przyciąga do siebie wiele gatunków zwierząt.

 

Gdzie?

Wieczne Lasy rosną na mokradłach, w górach, w dolinach rzek – ważnych korytarzach ekologicznych, najczęściej na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Nad Biebrzą w Otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego Wieczny Las staje się schronieniem m.in. dla żurawia, puchacza, orlika grubodziobego.

Podziel się zyskiem

Firma może systematycznie wspierać Fundację finansowo, by umożliwić nam niesienie długofalowej pomocy.Stałe, przewidywalne wsparcie przekazywane przez firmy pozwala nam optymalnie zaplanować budżet – dzięki temu możemy efektywniej działać na rzecz przyrody.

 

Nawet niewielka kwota jest dużą pomocą i ma dla naszych działań ogromne znaczenie, gdyż zwiększa naszą elastyczność i przewidywalność.

 

Współpraca z firmą może przybierać różne formy, które wspólnie wypracowujemy z Partnerem – bardzo nam zależy, aby dopasować naszą ofertę do potrzeb Partnera, który podejmie decyzję o wsparciu Fundacji.

 

Firma w ramach współpracy z Fundacją może na przykład oznakować swój produkt logo Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i część zysku z tak oznakowanego produktu przekazać na ochronę polskiej przyrody. Wykraczanie marki poza konwencjonalną relację konsument – produkt wzmacnia zaufanie konsumenta do marki (wzrost lojalności wobec marki). Dzięki takim działaniom firma buduje świadomość klienta związaną z ochroną przyrody.

 

Jak może wyglądać takie wsparcie? Jedną z firm, które zdecydowały się na systematyczne wsparcie Fundacji jest Bałagan – producent butów i akcesoriów i jednocześnie sklep internetowy. Firma Bałagan przekazuje nam kwartalnie kwotę zależną od marży uzyskanej ze sprzedaży.

PayRoll

  • Zaangażuj siebie i swoich pracowników.

W tym programie kluczowa jest regularność. Stałe, regularne wsparcie daje nam możliwość planowania działań długofalowych, to bardzo cenne dla nas. Payroll - końcówka pensji.

 

  • Jak to działa?

Wystarczy, że zadeklarujesz comiesięczne wsparcie dowolną kwotą np. “końcówki: pensji. Jeśli np dostajesz 2 636,66 to możesz przekazywać co miesiąc 0,66gr lub, 3,66 zł lub 36,66 zł, bądż inną dowolną - wszystko zależy od Ciebie. W każdej chwili możesz zmienić kwotę wsparcia lub zrezygnować.

Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie – jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje

Skontaktuj się z nami:

W sprawie objęcia patronatem książki, filmu lub wydarzenia prosimy o kontakt pod adresem biuro@przyrodnicze.org

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top