Karpackie niedźwiedzie i wilki potrzebują Twojej pomocy już teraz!

Cerificate

Ocal dom niedźwiedzi i wilków

Zatrzymaj razem z nami wycinkę lasów

Wybierz kwotę lub wpisz własną

Wpisz kwotę:

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Inna
Dane wpłacającego

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail biuro@przyrodnicze.org. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków, e-mail: biuro@przyrodnicze.org. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania o kampaniach, projektach i zbieraniu funduszy przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze. W zakresie, jakiego nie dotyczą ww.zgody, podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest jego uzasadniony interes polegający na kierowaniu komunikacji marketingowej do osób, które ją zamówiły, oraz do swoich sympatyków.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, przeczytasz w naszej Polityce Prywatności.

*Wszystkie pola są wymagane.

Razem z nami ocal dom niedźwiedzia

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy monitorować obszary występowania niedźwiedzi oraz domagać się utworzenia całorocznych strefy ochrony, aby efektywnie chronić najważniejsze ostoje gatunku.

Trees

Pomóż nam zatrzymać wycinkę puszczy

Czy dom niedźwiedzia musi być przerabiany na deski? Czy litera “S” wymalowana farbą na drzewie oznacza strefę ochronną czy może sklejkę? Czy musimy używać mebli wykonanych z drzew, które rosły w rejonie gawrowania niedźwiedzi? Czy wilki nie zasługują na ochronę a decyzje o ich odstrzale powinny być wydawane w błyskawicznym tempie, bez konsultacji i odpowiedniego rozpoznania? Pomóż zatrzymać wycinkę Puszczy aby ocalić dom niedźwiedzia i wilka. Pomóż zatrzymać decyzje o odstrzałach wilków w Karpatach.

Razem z Tobą chcemy pomóc karpackim drapieżnikom. Zorganizujemy Dzikie Pogotowie Prawnicze. Będziemy monitorować obszary gawrowania oraz domagać się całorocznego wyłączenia ich z wycinki. Wspólnie z Karoliną Kuszlewicz, adwokatką zwierząt, chcemy zadbać o to, aby karpackie duże drapieżniki miały wreszcie odpowiednią opiekę prawną.

Chcę pomóc »

Zagrożone siedliska bieszczadzkich niedźwiedzi

Wycinka, która jest prowadzona w Bieszczadach, również w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego powoduje realne zagrożenie życia dla niedźwiedzi. Stare, wypróchniałe pnie ogromnych żyjących drzew stanowią naturalne miejsca gawrowania gdzie niedźwiedzie się rodzą oraz odpoczywają. Trwają wycinki lasów w otoczeniu gawr. To ostatnie naturalne ostoje gatunku. Na 400 tys. hektarów powierzchni administrowanej przez RDLP Krosno, zaledwie jeden obszar o powierzchni 8 hektarów - gdzie znajduje się zgrupowanie gawr objęty jest wyłączeniem z gospodarki leśnej z uwagi na niedźwiedzie. To 0.002% powierzchni - czas to zmienić!

Forest

Potrzebujemy Twojej pomocy,
abyśmy mogli podjąć następujące działania:

  • monitoring miejsc występowania niedźwiedzi w obrębie obszaru stałego występowania gatunku na podkarpaciu (ok. 4,5 tys km2)

  • intensyfikacja działań w obrębie “matecznika populacji” na terenie Natura 2000 Bieszczady

  • zgłaszanie stref zlokalizowanych na obszarach nadleśnictw do całorocznej ochrony z udziałem RDOŚ

  • wsparcie prawne dot. wnioskowanych obszarów wyłączeń z gospodarki leśnej

  • działania na rzecz aktualizacji i zatwierdzenia programu ochrony niedźwiedzia brunatnego w Polsce

  • działania na rzecz wzmocnienia współpracy z instytutami naukowymi oraz ekspertami w celu weryfikacji danych przyrodniczych oraz przygotowywania wniosków dot. wyłączania obszarów z gospodarki leśnej

  • monitoring całorocznych nęcisk łowieckich powodujących m.in zaburzenie naturalnego rytmu aktywności oraz przemieszczeń zwierząt oraz zwiększających zjawisko synantropizacji niedźwiedzi korzystających z pokarmu pochodzenia antropogenicznego

Niedźwiedź. Jaki jest?

Niedźwiedzie na swoje gawry wybierają stare drzewa. W Bieszczadach są to głównie jodły.. To we wnętrzach ich pni bądź wśród korzeni mają swoje przytulne, ciepłe domy. Niestety ich zimowe schronienia są wycinane na ogromną skalę. Gawry, znajdujące się w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, nie są dziś bezpieczne, ponieważ leżą poza granicami parku na obszarach gdzie prowadzi się tzw. zabiegi gospodarcze.

Zbliża się zima, to szczególna pora dla niedźwiedzi, ponieważ właśnie w tym okresie w gawrach na świat przychodzą młode. To czas kiedy powinny mieć ciszę i spokój. Samice rodzą zwykle od 1 do 3 młodych, a ich waga to zaledwie 500 g. Wszelkie zaburzenie spokoju zimą może skończyć się tragicznie dla niedźwiedzi. Prace leśne prowadzone wpływają na zachwianie snu zimowego. Gawrowanie jest warunkiem koniecznym, aby niedźwiedzie mogły nie tylko odpocząć w trudnym okresie roku, ale i urodzić, dlatego tak ważne jest tworzenie stref ochrony. Wspólnie możemy ocalić dom niedźwiedzia.

Chcę pomóc »
Bear
Bear's paw

Ochrona niedźwiedzia to fikcja

Mimo, że populacja karpacka niedźwiedzi jest narażona na zagrożenie to czynna ochrona nie istnieje. Prowadzona przez Lasy Państwowe gospodarka leśna na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo stoi w sprzeczności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Nawet jeśli same gawry nie są wycinane, to jeśli wokół trwa wycinka drzew niedźwiedzie są wypłaszane. Powoduje to, że niedźwiedzie opuszczają gawry, w krytycznym okresie korzystania z rezerw tłuszczowych poszukując innych schronień. Zwierzęta, podobnie jak my, przywiązują się do swoich domów i miejsc życia, a wycinka lasu wokół ich miejsc bytowania, to tak naprawdę wyrzucanie ich z domu. Czasami na składach drewna w zimie widoczne są tropy niedźwiedzia - podchodzącego do leżących, martwych już pni. To tak jakby żegnały się z domem.

Chcę pomóc »

Wilk bez prawnej ochrony

Historia wilków z Brzozowa, które zostały odstrzelone w błyskawicznym tempie, bez dokładnego zbadania okoliczności zdarzenia, dowodzi, że również wilk nie może czuć się bezpiecznie w Karpatach. Jak nigdy dotąd wilk potrzebuje obrońców, którzy będą w jego imieniu reagować na pochopne plany odstrzału, ujawnione przypadki kłusownictwa i próby osłabienia jego ochrony prawnej.

Dlatego utworzymy Dzikie Pogotowie Prawnicze: Będziemy reagować i stawać w obronie tak niedźwiedzia jak i wilka. Nie chcemy pozwolić, aby zwierzęta były zabijane na skutek bezsensownych decyzji. Będziemy stać na ich straży. W ramach pogotowia prawnego podejmiemy współpracę z Karoliną Kuszlewicz, adwokatką, która specjalizuje się w ochronie zwierząt. Będziemy interweniować, działać w przypadku prób odstrzału wilka, reagować na naruszenie dyrektyw siedliskowych, przygotowywać wnioski o ustalenie stref ochrony gawr. Zrobimy wszystko, aby zapewnić spokojne życie dużym drapieżnikom w otoczeniu resztek naturalnych siedlisk.

Chcę pomóc »
Wolfs