Dzikie pogotowie

Ocal przed wycinką miejsca gawrowania niedźwiedzi w Bieszczadach

Zapewnij spokojny sen niedźwiedziom

Dołącz do nas i zostań stałym darczyńcą Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Wypełnij formularz i wybierz kwotę lub wpisz taką, która nie obciąży Twojego budżetu. W imieniu bieszczadzkich niedźwiedzi dziękujemy z całego serca!

Po co chronić dom niedźwiedzia?

Jak mieszka niedźwiedź?

Rejon gawrowania czyli dom niedźwiedzia to miejsce, gdzie zlokalizowane są gawry – są to skupiska kilku gawr, z których niedźwiedź korzysta w czasie zimy. To tak, jakbyśmy mieli w naszym domu kilka sypialni i wybierali jedną z nich. Niedźwiedzie na gawry wybierają pnie bardzo starych drzew. W Bieszczadach są to głównie jodły. To we wnętrzach ich pni bądź wśród korzeni mają swoje przytulne, ciepłe legowiska.

Po co niedźwiedziowi duży dom?

Niedźwiedź w swoim domu spędza zimę. W sen zimowy zapada w jednej z wolnych i bezpiecznych gawr, ale nie pozostaje tam do wiosny. Co pewien czas przebudza się z hibernacji, szuka czegoś do zjedzenia, a potem….zmienia gawrę! Wybiera kolejną z kilku gawr jaką ma do dyspozycji w swoim rejonie gawrowania. W przypadku samic zimą w przytulnych gawrach przychodzą na świat młode niedźwiedzie. Samice rodzą zwykle od 1 do 3 młodych, a ich waga to zaledwie 500 g.

Kryzys mieszkaniowy w krainie niedźwiedzi

Niedźwiedzie to zwierzęta terytorialne. Dorosły samiec zajmuje powierzchnię ok 1000 km2. Samica od 150 do 300 km2. Zgodnie z wynikami monitoringu w polskiej części Karpat mieszka nie mniej niż 100 niedźwiedzi brunatnych. Jednocześnie, wyłączeniem z gospodarki leśnej objęte jest tylko jedno zgrupowanie gawr na powierzchni 8 hektarów! To zaledwie 0.002% powierzchni wszystkich lasów znajdujących się w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zakładając, że część niedźwiedzi rezyduje w Bieszczadzkim Parku Narodowym, te 8 hektarów to zdecydowanie za mało, aby wszystkie bieszczadzkie niedźwiedzie mogły bezpiecznie przetrwać zimę.

Jeśli nie ma Ciebie w domu latem, to znaczy, że możemy zniszczyć Twój dom

Większość obszarów, na których znajdują się zgrupowania gawr nie jest na stałe wyłączona z gospodarki leśnej a te, które są wyłączone z gospodarki leśnej podlegają tylko ochronie okresowej. Co to oznacza? Całkowity brak ochrony obszaru zgrupowania gawr w okresie letnim. Skutkuje to tym, że w czasie, kiedy niedźwiedzie nie korzystają z swoich zimowych schronień, mogą one zostać zniszczone w ramach prowadzonej na danym obszarze gospodarki leśnej. Co więcej, nowe strefy gawrowania praktycznie nie powstają. Przestrzeń dla niedźwiedzi kurczy się w bardzo szybkim tempie.

Kryzys mieszkaniowy w krainie niedźwiedzi

Porzucenie siedliska zniszczonego przez człowieka oznacza, że niedźwiedź nie zapada w sen zimowy i musi szukać innego schronienia w krytycznym okresie korzystania z rezerw tłuszczowych.

Konieczne jest zatem zdobycie pożywienia, co w zimie jest trudne. Prowadzi to do sytuacji konfliktowych z człowiekiem: wobec braku pokarmu w środowisku pożywienie znajduje na nęciskach (jest to karma wykładana przy ambonach i czatowniach przez leśników, myśliwych lub nieetycznych fotografów przyrody). W ten sposób niedźwiedzie oswajają się z obecnością człowieka i uczą się, że mogą od niego otrzymać pokarm. Zaczynają aktywnie poszukiwać pożywienia w okolicach gospodarstw ludzkich.

…a także ryzyko śmierci małych niedźwiedzi

W sytuacji, gdy brakuje odpowiedniego schronienia w krytycznym czasie rozrodu (cicha i przytulna gawra) wzrasta ryzyko śmierci małych niedźwiedzi. Jeśli niedźwiedzica nie znajdzie odpowiedniej kryjówki na czas rozwiązania, może też dojść do poronienia. Małe niedźwiedzie mogą także umrzeć z powodu chorób, niedożywienia czy porzucenia przez matkę.

To wszystko powoduje, że bieszczadzka populacja niedźwiedzi jest silnie zagrożona presją ze strony człowieka mimo oficjalnej ochrony gatunku!

Dzikie Pogotowie powstało po to, aby to zmienić!

Cel długofalowy

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze dąży do tego, aby tereny, gdzie niedźwiedzie mają swoje strefy gawrowania, objęte były ochroną całoroczną. Całoroczna ochrona stref gawrowania jest gwarantem realnej ochrony gatunkowej niedźwiedzi w Polsce. Jak dotąd w Polsce obowiązuje jedynie ochrona okresowa stref gawrowania, która powoduje, że w okresie letnim, gdy niedźwiedzie nie korzystają ze schronień zimowych mogą one zostać zniszczone w ramach wycinek. Przy wsparciu adwokatki zwierząt, mecenaski Karoliny Kuszlewicz Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze prowadzi pierwszą w Polsce sprawę sądową w imieniu niedźwiedzi.

Interwencje

Zespół Dzikiego Pogotowia, reaguje w sytuacjach zagrożenia miejsc gawrowania wycinką, typuje obszary optymalne do gawrowania, gdzie są jeszcze stare drzewa, w których niedźwiedzie zakładają gawry, podejmuje interwencje prawne.

Ile to wszystko kosztuje?

Miesięczny koszt prowadzenia projektu to koszt pracy Zespołu Dzikiego Pogotowia, który obejmuje: Razem to: 5 500 PLN miesięcznie

  • pracownika terenowego, którego zadaniem jest zbieranie danych dotyczących obszarów wykorzystywanych do gawrowania, branie udziału w wizjach, sprawdzanie postępu i skali prac leśnych – 2 500 PLN
  • prawniczki, która koordynuje i prowadzi działania prawne, których celem jest trwałe zabezpieczenie strefy gawrowania – 1 500 PLN
  • koszty koordynacyjno-administracyjne – 1 500 PLN

Na co przeznaczamy Twoją darowiznę?

Zespół Dzikiego Pogotowia, reaguje w sytuacjach zagrożenia miejsc gawrowania wycinką, typuje obszary optymalne do gawrowania, gdzie są jeszcze stare drzewa, w których niedźwiedzie zakładają gawry, podejmuje interwencje prawne. 

Dziękujemy w imieniu bieszczadzkich niedźwiedzi!

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072

Konto bankowe (wpłaty w PLN): 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top