Gatunki

Stoimy na straży wilka w Puszczy Karpackiej. Stajemy w obronie niedźwiedzia. Puszcza Karpacka jest jego najważniejszą ostoją. Pomagamy chronić ptaki Karpat – orła przedniego, orlika krzykliwego i sóweczkę – które wymagają ochrony strefowej. Obroniliśmy już raz łosia przed wznowieniem polowań. Wnioskujemy o utworzenie nowych stref ochrony dla chronionych gatunków ptaków.

Ptaki Karpat

Łoś

Niedźwiedź

Szakal

Wilk