Niedźwiedź

Niedźwiedź jest naszym największym drapieżnikiem. Jego najważniejszą ostoją w Polsce są Bieszczady. To tu po wojnie znalazł bezludne tereny, lasy, w których mógł się schronić.Z upływem lat znów znalazł się w trudnym położeniu. Z jednej strony wycinka starych lasów oraz dokarmianie i nęcenie w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej, prowadzą do zaburzenia jego naturalnego cyklu życia. Z drugiej zmiany klimatyczne i fragmentacja siedlisk, w których występuje, sprawiają, że dziś żyje w sytuacji stresowej.

Chcemy ocalić jego dom, Puszczę Karpacką. Chcemy, aby mógł odpocząć w okresie zimowym, a miejsca jego gawrowania były odpowiednio chronione i wyłączone z prac leśnych.Domagamy się zaprzestania dokarmiania i wabienia zwierząt przez myśliwych i fotografów przyrody. Tylko w ten sposób unikniemy wszystkich sytuacji konfliktowych, oswajania niedźwiedzia z obecnością ludzi, co prowadzi do powstawania trudnych sytuacji. Pomagamy również w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi i niedźwiedziami. Pomogliśmy bieszczadzkim pszczelarzom przekazując im zestawy specjalnych ogrodzeń zabezpieczających pasieki przed wizytą niedźwiedzia. 

Pomóż chronić niedźwiedzie.

Zobacz również

Szakal

Wilk

Ptaki Karpat

Łoś

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.