Szakal

Szakal złocisty pojawił się w Polsce w ostatnich latach. Przywędrował z południa Europy, w związku ze zmianami klimatu i wzrostem liczebności. Jego migracja miała naturalny charakter, co sprawia, że nie jest gatunkiem inwazyjnym. Nie jest też gatunkiem, który możemy porównywać do norki amerykańskiej czy szopa pracza. Nie został przywieziony przez ludzi z odległych geograficznie kontynentów, ale w sposób naturalny przywędrował z południa Europy. Jego stwierdzenia i obserwacje w Polsce są nieliczne. 

Niestety nie przeszkodziło to byłemu ministrowi środowiska, Janowi Szyszce, we wpisaniu szakala na listę gatunków łownych. Od 2019 roku można na ten gatunek polować. Eksperci zajmujący się badaniem ssaków drapieżnych podkreślają, że decyzja o wpisaniu szakala na listę gatunków łownych jest przedwczesna a liczby, które posłużyły do przygotowania planu odstrzału szakala są wzięte z sufitu. Może o tym świadczyć ogromna rozbieżność między liczbą potwierdzonych obserwacji szakala w Polsce a danymi, które posłużyły do ustalenia liczby zwierząt w planie odstrzału. Jest jeszcze jeden problem. O pomyłkę szakala z chronionym w Polsce wilkiem będzie bardzo łatwo i eksperci obawiają się, że pod pretekstem polowań na szakale będą odstrzeliwane właśnie wilki.

Wspieraj nasze działania na rzecz wpisania szakala na listę gatunków chronionych.

Zobacz również

Niedźwiedź

Ptaki Karpat

Łoś

Wilk

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.