Dzikie Bieszczady | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org

Dzikie Bieszczady

Bieszczady kojarzą nam się z dzikością.
Dziś ten obszar poza parkiem narodowym
zaczyna tracić swoją dzikość. Planowa gospodarka
leśna i prowadzona gospodarka łowiecka sprawiają,
że tern ten drastycznie zmienia swój wygląd.
Jodły, buki  i jawory wyjeżdżają z Bieszczadów,
kończąc w tartakach. W ten sposób odbiera
się kolejnym pokoleniom szansę na zobaczenie
starego lasu, który urządza się sam bez pomocy człowieka.

Szczególnie cenna jest otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Na tym obszarze prowadzi się gospodarkę leśną i łowiecką.
Kolejne bieszczadzkie zbocza przecinają szlaki zrywkowe,
sprzyjając erozji i zwiększając zagrożenie powodziowe na niżej
położonych terenach. Przygotowaliśmy specjalne opracowanie
(link do opracowania) poświęcone przyrodzie tego obszaru.
Złożyliśmy również wnioski o utworzenie nowych rezerwatów przyrody.
Wciąż czekamy na decyzje w sprawie ich utworzenia.

Bieszczady były nazywane kiedyś wilczymi górami.
To właśnie miało podkreślać ich dzikość. Wciąż są jedną
z najważniejszych ostoi dużych drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia.
Wciąż jest szansa na ocalenie ostatnich fragmentów starego lasu.

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego