Niedźwiedź

Niedźwiedź jest naszym największym drapieżnikiem. Jego najważniejszą ostoją w Polsce są Bieszczady. To tu po wojnie znalazł bezludne tereny, lasy, w których mógł się schronić.Z upływem lat znów znalazł się w trudnym położeniu. Z jednej strony wycinka starych lasów oraz dokarmianie i nęcenie w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej, prowadzą do zaburzenia jego naturalnego cyklu życia. Z drugiej zmiany klimatyczne i fragmentacja siedlisk, w których występuje, sprawiają, że dziś żyje w sytuacji stresowej.

Chcemy ocalić jego dom, Puszczę Karpacką. Chcemy, aby mógł odpocząć w okresie zimowym, a miejsca jego gawrowania były odpowiednio chronione i wyłączone z prac leśnych.Domagamy się zaprzestania dokarmiania i wabienia zwierząt przez myśliwych i fotografów przyrody. Tylko w ten sposób unikniemy wszystkich sytuacji konfliktowych, oswajania niedźwiedzia z obecnością ludzi, co prowadzi do powstawania trudnych sytuacji. Pomagamy również w rozwiązywaniu konfliktów między ludźmi i niedźwiedziami. Pomogliśmy bieszczadzkim pszczelarzom przekazując im zestawy specjalnych ogrodzeń zabezpieczających pasieki przed wizytą niedźwiedzia. 

Pomóż chronić niedźwiedzie.

.