Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie grafik | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org

Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie grafik

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze unieważnia zapytanie ofertowe na opracowanie grafik ze względu na niedostatecznie określenie warunków realizacji zamówienia.

logotyp NIW