Nowe rezerwaty

W Polsce jedynie rezerwat i park narodowy gwarantuje trwałą ochronę najcenniejszych skrawków przyrody.                                           
Dlatego prowadzimy badania terenowe i przygotowujemy dokumentację dla takich obszarów chronionych.                                           
Wraz z dokumentacją przyrodniczą wysyłamy wnioski o ich utworzenie.

Dotychczas przygotowaliśmy dokumentację i złożyliśmy wnioski dla następujących obszarów:

  • Rezerwat „Reliktowa Puszcza Karpacka”
  • Rezerwat „Zakole Sanu”