.

Przekaż 1% na PUSZCZĘ

Chroń z nami PUSZCZĘ Karpacką. Pomóż ocalić ostatnią OSTOJĘ przyrody w Polsce, gdzie żyją obok siebie niedźwiedzie, rysie, wilki i żbiki. Przekazując 1% podatku Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, chronisz polskie lasy i ich mieszkańców. Stajesz się członkiem naszego zespołu, którego celem jest ocalenie najdzikszego zakątka Polski. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS 0000 305 072.

Zachęcamy do przekazania 1% Twojego  podatku na Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze. Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli kontynuować nasze działania na rzecz ochrony karpackiej przyrody. Ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej są nadal zagrożone wycinką. Prowadzona na tym obszarze gospodarka leśna zagraża przetrwaniu starodrzewów. Wycinając ponad stuletnie drzewa zmniejsza się szansa na założenie gniazd przez bardzo rzadkie w Polsce orły przednie i orliki krzykliwe. Prace leśne mają negatywny wpływ na niedźwiedzia, który potrzebuje spokoju w miejscu swojego występowania. Problem stanowi także gospodarka łowiecka. Całoroczne dokarmianie zwierząt, polowania zbiorowe z naganką i odstrzał jeleni w czasie rykowiska stanowią wielkie zagrożenie dla dużych drapieżników, wilków, rysi, niedźwiedzi. Nie powstaje Turnicki Park Narodowy, nie został poszerzony Bieszczadzki Park Narodowy, wciąż nie ma nowych rezerwatów. Dlatego przed nami bardzo wiele wyzwań w obronie polskich lasów w Puszczy Karpackiej.

Dzięki Waszemu wsparciu w poprzednich latach mogliśmy realizować szereg ważnych działań. Mapowaliśmy pomnikowe drzewa i zgłosiliśmy już wnioski dla ponad 6 tysięcy z nich. Prowadziliśmy monitoring w terenie, którego rezultatem było zgłoszenie wniosków o utworzenie 53 stref ochronnych dla rzadkich gatunków.

Braliśmy udział w tworzeniu Planów Urządzania Lasu, stając po stronie przyrody i wnioskując o zapewnienie jej odpowiedniej ochrony w karpackich nadleśnictwach. Przygotowaliśmy pełną dokumentację dla projektowanego rezerwatu przyrody ?Reliktowa Puszcza Karpacka?. Dokumenty zostały złożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z wnioskiem o utworzenie rezerwatu, który może ocalić najcenniejsze starodrzewy na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Park narodowy nie powstał do dziś. Zamiast parku jest prowadzona gospodarka leśna i łowiecka, która zagraża przetrwaniu unikalnych lasów w skali Polski i Europy.

Wasz 1% pomoże nam prowadzić dalsze działania na rzecz utworzenia rezerwatu przyrody ?Reliktowa Puszcza Karpacka?. Nadal będziemy upominać się o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego i poszerzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zgłosimy minimum 40 wniosków o wyznaczenie stref ochronnych dla orlika i sóweczki. Zajmiemy się działaniami na rzecz poprawy sytuacji takich gatunków, jak wilk, niedźwiedź, żbik i ryś. Nasi eksperci i strażnicy będą reagować w przypadku niszczenia polskich lasów. Nadal będziemy stawać w obronie pomnikowych drzew przeznaczonych do wycinki. Jednocześnie, wspólnie z lokalną społecznością podejmiemy kolejne inicjatywy promujące turystykę w tym regionie, które pozwolą na promocję mniej znanych fragmentów polskich Karpat, jak Pogórze Przemyskie i Beskid Niski.

.

Zobacz również

02 03-2016
Bieszczadzkie porosty, granicznik płucnik Lobaria pulmonaria i puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum, zaliczane do gatunków reliktowych lasu naturalnego, zostały zgłoszone do…
28 12-2017
Przyrodnicy i miłośnicy przyrody zaapelowali do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o zatrzymanie złej zmiany prawa łowieckiego, którą uparcie w Sejmie próbuje…
23 12-2015
Nie zdołamy już ocalić starej jodły, która została zgłoszona jesienią tego roku, przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody…
13 12-2017
BEZCENNE TERENY PUSZCZY KARPACKIEJ ZAGROŻONE MASOWĄ WYCINKĄ. TRAGICZNY DLA POLSKIEJ PRZYRODY PLAN LEŻY JUŻ NA BIURKU MINISTRA SZYSZKI
01 10-2016
Tytuł projektu: Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 – 30.09.2017 r. Budżet projektu: 261 859,00 PLN Instytucja…
03 02-2017
W 2016 roku Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zgłosiła wnioski o utworzenie 16 nowych stref dla orlika krzykliwego i 10 dla sóweczki. Zgłoszenia dotyczyły obszaru Pogórza…
21 09-2018
Nowosiółki Dydyńskie, 21.09.2018 r. Do Pan Wojciech Bobowski, Przewodniczący Rady Gminy Bircza Pan Ryszard Adamski, Przewodniczący Rady Powiatu