Parki narodowe

Parki narodowe wymagają największej troski państwa

Miniatura
.
Parki narodowe wymagają największej troski państwa
 
W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmian dotyczących parków narodowych, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zgłasza następujące uwagi. Nie wyczerpują one wszelkich zagadnień, ale mamy nadzieję, że przyczynią się do co najmniej głębokiej korekty przedstawionych propozycji.
 
Cieszy nas fakt, że temat parków narodowych i tego, jak powinny funkcjonować, wszedł wreszcie na polityczną agendę. Kolejne ekipy rządzące po 2000 roku doprowadziły do marginalizacji parków narodowych, i wprowadziły prawo samorządowego weta, które do dziś jest blokadą uniemożliwiającą powołanie takich obszarów chronionych i proponowane zmiany wciąż nie rozwiązują tego kluczowego problemu. Potrzebne zmiany dotyczące parków narodowych w Polsce są jednak szersze i obejmują szereg różnych aspektów ich funkcjonowania.
 
Propozycje projektodawcy oceniamy jako niewystarczające i sądzimy, że nie przyniosą rozwiązania wymienionych wyżej problemów. Centralizacja zarządzania nie sprawi, że parki czeka gwałtowne odrodzenie. Największym wyzwaniem przed którym stoją parki dziś to wzmocnienie ich prestiżu, stworzenie z nich atrakcyjnych miejsc pracy, gdzie zatrudnione osoby mogą liczyć na zarobki porównywalne z  tymi w Lasach Państwowych oraz zdjęcie z parków konieczności sprzedaży drewna lub odstrzału zwierząt w celu podreperowania parkowego budżetu.
 
Miesięczny okres konsultacji społecznych jest w naszej opinii za krótki i samo przygotowanie propozycji zmian powinno objąć różne grupy interesariuszy. Z naszej strony prowadzimy już działania, które mogą pomóc jeszcze lepiej przygotować się do zmian i deklarujemy wolę współpracy ze wszystkimi stronami, które chcą być wysłuchane i które chcą prowadzić bardzo potrzebny i konstruktywny dialog. Jednak jeszcze raz podkreślamy – wymagają one szerszych dyskusji i kompleksowej zmiany. 
 
 
 
Kategoria wpisu
Materiały do pobrania

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu warsztatów moderowanych

Miniatura

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt.: „Oddajmy parki narodowi” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie przeprowadzenie cyklu  warsztatów moderowanych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji ww. projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 września 2022 r.

Więcej informacji nt. przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych plikach.

Termin składania ofert upływa 4 lutego 2022 r. o godz. 14:00.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Kategoria wpisu

Konferencja otwierająca projekt

Miniatura

Jak pogodzić interesy lokalnej społeczności z tworzeniem i powiększaniem parków narodowych w Polsce? Czy dialog w tej sprawie jest możliwy? Na to i wiele innych pytań odpowiedziała Olimpia Pabian, która była dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego i zna bardzo dobrze realia funkcjonowania parków narodowych w naszym kraju. Tą konferencją online otworzyliśmy bardzo potrzebny projekt, który będziemy realizować przez najbliższe dwa lata. Jego nazwa nawiązuje do znanej inicjatywy "Oddajcie parki narodowi". Jesteśmy przekonani, że tylko szczery dialog, w którym każda ze stron będzie wysłuchana, stanowi szansę na podniesienie prestiżu naszego najcenniejszego 1% terytorium Polski, jaki zajmują parki narodowe. Zapraszamy do obejrzenia nagrania spotkania.

 

Kategoria wpisu

Informacja o projekcie

Miniatura

Tytuł projektu: Oddajmy parki narodowi  

Wniosek: K2d/0822

Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2023
 
Wartość projektu: 75 000,00 EUR

Dofinansowanie:  100%

Opis projektu:

Projekt ma na celu wypracowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu parków narodowych w Polsce, które przywrócą im należny prestiż po latach zaniedbywania tego tematu przez kolejne ekipy rządzące. Działania zainicjowane w projekcie sprawią, że parki staną się ważnym tematem debaty publicznej, a w rezultacie zaczną prężnie działać, stając się przyjaznym miejscem pracy i odzyskując wsparcie samorządów, które w większości przypadków traktują je jako zło konieczne, narzucone im z góry. Projekt będzie realizowany w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą na szczeblu
samorządowym i krajowym, co umożliwi włączenie tematyki parków narodowych do przedwyborczej agendy. Pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniać potrzeby kluczowych interesariuszy. Co najważniejsze umożliwi wysłuchanie potrzeb i obaw związanych z poszerzeniem i funkcjonowanie już istniejących, jak i powstawaniem nowych parków narodowych. To otwarcie na różne głosy jak dotąd nie miało miejsca, prowadząc do sytuacji patowej, a to skutkowało brakiem podejmowania działań na rzecz naprawy systemu, w którym muszą funkcjonować parki narodowe. W ramach projektu zaplanowano: cykl warsztatów dla przedstawicieli parków narodowych (5) i przedstawicieli samorządów (5), przeprowadzenie badania wśród obecnych i byłych pracowników parków narodowych; spotkania konsultacyjne z obecnymi i byłymi pracownikami i dyrektorami parków narodowych (10) oraz ze związkami zawodowymi PN (1), przygotowanie białej księgi proponowanych zmian prawa dot. funkcjonowania PN, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjne oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt. Rezultatem projektu będzie nagłośnienie aktualnej sytuacji parków narodowych i zainicjowanie debaty publicznej na ich temat oraz wypracowanie projektu zmiany systemowej funkcjonowania parków narodowych przez głównych interesariuszy, w tym o sprzecznych poglądach. 

Biuro projektu:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów
e-mail: gosia@przyrodnicze.org

Kategoria wpisu