Informacja o wyborze Oferenta – dostawa sprzętu fotograficznego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na dostawę sprzętu fotograficznego wpłynęły 2 ważne oferty.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę FOTO-HURT Sp. z o.o., ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top