Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Karpacki kapitał żelazny

Umowa o dofinansowanie: 27/PROO/2a/2020

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2022

Wartość projektu: 479 688,00 PLN

Dofinansowanie:  100%

Opis projektu:  
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze stawia sobie za cel, szeroko pojętą działalność na rzecz rozwoju regionu Karpat. Celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • Opracowanie Programu tworzenia i budowania kapitału żelaznego.
  • Przeprowadzenie audytu mającego na celu weryfikację dokumentów, obowiązkowych strategii i polityk.
  • Przeprowadzenie audytu zarządzania organizacją i potencjału zespołu pod kątem gotowości do budowy kapitału żelaznego.
  • Opracowanie dokumentacji administracyjnej służącej do zarządzania kapitałem żelaznym.
  • Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego.
  • Przeprowadzenie działań mających na celu przyszłościowe pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego, w tym m.in.: opracowanie szczegółowych planów kampanii dotarcia do darczyńców, opracowanie planu promocyjno- marketingowego na rzecz utworzenia kapitału żelaznego, produkcja filmów, modernizacja strony internetowej, opracowanie logo wraz z księgą znaku, szkolenia dla pracowników i Zarządu Fundacji, stworzenie systemu CRM.
  • Przeprowadzenie działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych.
  • Opracowanie programu wykorzystania kapitału żelaznego w przyszłej działalności organizacji.

 

Biuro projektu:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów

Logotyp_15

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top