ING Bank Śląski wspiera mikro-rezerwaty

28 mar, 2024 | Mikro-rezerwaty

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze planuje realizację projektu z ING Bank Śląski  stworzenia 30 mikro-rezerwatów dla zagrożonych gatunków ptaków.

Lokalizacja głównie Karpaty Wschodnie
Czas realizacji 8 miesięcy w zależności od pory roku
Koszt realizacji 73 800 zł brutto

Strefy ochrony to kluczowe działanie w ramach odbudowy bioróżnorodności, ponieważ obszar objęty ochroną strefową staje się swoistym mikro-rezerwatem, w którym ingerencja ludzka jest ograniczona do minimum, a drzewa w jego granicach nie mogą być wycinane. Tym samym chronimy nie tylko jedno drzewo, ale również obszar wokół.

Stare, majestatyczne drzewa, dają schronienie wielu gatunkom zwierząt. To na nich zakładają swoje gniazda dostojne orły przednie, skrajnie nieliczne w Polsce. Ich liczebność w naszym kraju szacuje się na ok 35 par, a większość z nich występuje w Karpatach. To tam, wysoko nad ziemią pierwsze tygodnie życia spędzają orliki krzykliwe. Stare drzewa, w odludnych miejscach wybierają też bociany czarne. A niżej, w dziuplach, swoje gniazda zakładają inne gatunki ptaków, wśród nich nasze najmniejsze sowy, sóweczki.

Niestety przez nieodpowiednią gospodarkę leśną co dnia giną najcenniejsze polskie lasy. Dzieje się tak dlatego, że zaledwie około 5% karpackich lasów jest ściśle chroniona. Reszta – czyli 95% – jest zagrożona wycinkami, a przecież te drzewa mogą służyć orłom, orlikom, bocianom czarnym, sóweczkom za miejsce gniazdowania. Aby ochronić gniazda zagrożonych gatunków ptaków musimy chronić przed wycinką drzewa. Gwarantują to strefy ochronne stworzone w ramach mikro-rezerwatów.

W tym roku chcemy kontynuować tworzenie stref ochrony dla zagrożonych gatunków ptaków. W ramach tego projektu planujemy utworzyć 30 mikro-rezerwatów.

Cieszymy się, że firmy takie jak ING Bank  Śląski w swoich celach zakładają wspieranie zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialny biznes.

Korzyści środowiskowe projektu:

  • mikro-rezerwaty chronią populacje: orlika krzykliwego, orła przedniego, bielika, sóweczki, włochatki i bociana czarnego,
  • ptaki będą mogły wracać do starych gniazd i zakładać nowe,
  • takie strefy ochronne są również ostoją dla wszystkich gatunków roślin i zwierząt, które znajdują się w ich obrębie