Mikro-rezerwaty

Powstrzymaj wycinkę drzew! Stwórz z nami mikro-rezerwaty.

Nie wycinajcie ptakom drzew!

Pomóż nam stworzyć 30 mikro-rezerwatów przyrody

Dlaczego chcemy zakładać mikro-rezerwaty?

Stare, majestatyczne drzewa, dają schronienie wielu gatunkom. To na nich zakładają swoje gniazda dostojne orły przednie, skrajnie nieliczne w Polsce. Ich liczebność w naszym kraju szacuje się na 25-30 par, a większość z nich występuje w Karpatach. To tam, wysoko nad ziemią pierwsze tygodnie życia spędzają orliki krzykliwe. Stare drzewa, w odludnych miejscach wybierają też bociany czarne. A niżej, w dziuplach, swoje gniazda zakładają inne gatunki ptaków, wśród nich nasze najmniejsze sowy, sóweczki.

Aby ochronić ich gniazda, należy chronić przed wycinką drzewa i założyć tam mikro-rezerwaty przyrody.

Co zagraża ptakom?

Wycinka starych drzew to największe zagrożenie dla tych pięknych ptaków. Niestety w Puszczy Karpackiej stare drzewa nie są bezpieczne. Wciąż są wycinane.

A przecież mogłyby służyć orłom, orlikom, bocianom czarnym, sóweczkom za miejsce gniazdowania. Dlatego chcemy Cię prosić o wsparcie naszej akcji na rzecz szukania takich drzew, w których swoje gniazda zakładają ptaki.

W nadchodzącym roku chcemy doprowadzić do utworzenia kolejnych stref ochronnych dla rzadkich gatunków ptaków i porostów. Każda strefa chroni nie tylko drzewo, ale i teren wokół nich od 50 do 200 metrów – w zależności od gatunku. Na jej obszarze nie można wycinać również innych drzew. W ten sposób dzięki Twojej pomocy powstanie prawdziwy mikro-rezerwat.

Co możesz zrobić?

Potrzebujemy Twojego finansowego wsparcia, które pozwoli pokryć koszty ekspertów terenowych i szukania nowych terenów z gniazdami orła do stworzenia mikro-rezerwatów przyrody w Puszczy Karpackiej. Koszt utworzenia jednej strefy wynosi 1200 złotych. Potrzebujemy 36 000 złotych. Wobec niechęci władz do tworzenia nowych obszarów chronionych, nowe strefy są jedynym sposobem na uratowanie starych drzew przed wycinką, a dzięki temu ocalenie gniazd orłów przednich. Pomóż nam już teraz.

Liczba stref zatwierdzonych

2 Bocian czarny
97 Orlik krzykliwy
7 Orzeł przedni
27 Sóweczka
38 Granicznik płucnik
2 Pawężnica sorediowa

Cel długofalowy

Dotychczas dzięki naszym działaniom w Puszczy Karpackiej udało się powołać 144 strefy dla orła przedniego, orlika krzykliwego, sóweczki, bociana czarnego i porostów. Wiele wniosków wciąż czeka na zatwierdzenie. Znajdujemy nowe miejsca, gdzie gniazda zakładają chronione ptaki. Działamy i walczymy o każdy skrawek tej Puszczy.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072

Konto bankowe (wpłaty w PLN): 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top