Bez kategorii

Wydawnictwa

Nasze wydawnictwa

2023

Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych

2020

Analiza społecznych i ekonomicznych uwarunkowań cennych przyrodniczo obszarów Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

2020

Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego

2019

Bieszczadzkie nadleśnictwa, gminy i Fundusz Leśny. Trwale zrównoważone leśnictwo, czy trwale dysfunkcjonalny system?

2019

Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2)

2019

Głowienka, czernica, cyraneczka, łyska – stan populacji w Polsce i wpływ gospodarki łowieckie

2019

Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі) Методичні матеріали

2018

Jak Twój głos może uratować Twój las? Przewodnik po Planie Urządzania Lasu

2018

Raport zawierający wyniki analizy wybranych aspektów dotyczących funkcjonowania i działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe w latach 2012 - 2017

2018

Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu karpackim

2018

Funkcjonowanie wybranych aspektów „Wymogów dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej” w Lasach Państwowych

2018

Dokumentacje strategicznej oceny na środowisko planów urządzenia lasu w latach 2012-2017

2018

Recenzja wyników „Inwentaryzacji przyrodniczej w II zgrupowaniu nadleśnictw” przeprowadzonej przez Lasy Państwowe (2016-2017 r.)

2017

Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони

2017

Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні

2017

Park Krajobrazowy „Beskidu Niskiego” Dokumentacja projektowa

2015

Rozbudowa dróg leśnych i pozyskanie drewna w nadleśnictwach bieszczadzkich

2015

Jak Twój głos może uratować Twój las? Przewodnik po Planie Urządzania Lasu

2015

Możliwości i warunki inwestycyjne na obszarach Natura 2000 w regionie działania Partnerstwa Naturowego Podgórza Przemyskiego i Gór Słonnych

2014

Stare sady owocowe i tradycyjne ogrody wiejskie na terenie pogórza przemyskiego - dziedzictwem kulturowo- przyrodniczym

2013

Przewodnik prawny

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top