Co robimy? | Dziedzictwo Przyrodnicze | Ochrona polskiej przyrody | Turnicki Park Narodowy | Chronimy gatunki zagrożone wyginięciem

O nas i co robimy

Jesteśmy organizacją ekspercką. Są wśród nas przyrodnicy i leśnicy, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Nasze działania prowadzimy w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie możesz spotkać łosia. Stoimy na straży polskiej przyrody.

Celem działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest ocalenie najdzikszych miejsc w Polsce.

Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody.

Realizujemy działania prawne i podejmujemy interwencje w terenie. Wysyłamy wnioski o utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody.

Celem działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest ocalenie najdzikszych miejsc w Polsce.

Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody.

Realizujemy działania prawne i podejmujemy interwencje w terenie. Wysyłamy wnioski o utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody.

Nasze wydawnictwa

Emerald_Network_UA_Metodychka
Referat-kórego-miało-nie-być-FINAL-002
emerald
przewodniktwojglos_
PARTNERSTWO-folder-NET
Raport_konsultacje_PUL_2012-2017

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powstała w 2008 roku

Powstaliśmy z inicjatywy grupy przyrodników, zainteresowanych ochroną polskiego dziedzictwa przyrodniczego.

Jej pierwszym obszarem działania stała się wschodnia część polskich Karpat, od Beskidu Niskiego po Bieszczady i Pogórze Przemyskie.  
Dzięki Twojej POMOCY CHRONIMY polską przyrodę. 

Mikroprojekt “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z przyjemnością informuję, że w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 roku, jako partner wiodący projektu, będzie realizowała mikroprojekt pn. “Badacze Pogranicza Wilczych Gór” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “EKOSKOP” oraz Fundacją Aevis.

Od początku istnienia Fundacji działamy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności

Starająmy się pogodzić interes ekonomiczny z potrzebą zachowania bioróżnorodności.

W tym celu:

  1. Wspieramy i rozwijamy ekoturystykę (punkt Informacji Turystycznej na Pogórzu Przemyskim
  2. Promujemy lokalne agroturystyk, targi, szkolenia i doradztwo biznesowe, podróże studyjne, promocja w internecie we współpracy z inicjatywą www.turnickipn.pl.
  3. Wspieramy i rozwijamy rolnictwo ekologiczne (doradztwo biznesowe, targi, szkolenia, pomoc w pozyskaniu funduszy, prowadzimy skup jabłek z dawnych odmian i tłoczymy z nich sok).

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego