Informacja o wyborze Oferenta - dostawa 4 cyfrowych minikamer

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na 4 cyfrowych minikamer wpłynęła 1 ważna oferta  od SPY SHOP PAWEŁ WUJCIKOWSKI, ul. Traugutta 137, 50-419 Wrocław.

W związku z tym została ona uznana za najkorzystniejszą.

Dziękujemy za złożenie oferty.