Informacja o wyborze Oferenta - dostawa sprzętu fotograficznego | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org

Informacja o wyborze Oferenta - dostawa sprzętu fotograficznego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na dostawę sprzętu fotograficznego wpłynęły 2 ważne oferty.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę FOTO-HURT Sp. z o.o., ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

Wybierz kwotę lub wpisz własną
30 zł
50 zł
100 zł
Dowolna
Dane wpłacającego