Zapytanie ofertowe dot. analizy zmian siedliskowych na stanowiskach chrząszczy saproksylicznych | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org

Zapytanie ofertowe dot. analizy zmian siedliskowych na stanowiskach chrząszczy saproksylicznych

W związku z realizacją projektu “Ochrona Puszczy Karpackiej” Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostarczenie dokumentacji zmian siedliskowych na stanowiskach chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się z załączonych dokumentach.