Rusza kolejny projekt "Ochrona Puszczy Karpackiej" | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org

Rusza kolejny projekt "Ochrona Puszczy Karpackiej"

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. "Ochrona Puszczy Karpackiej" współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska. 

Cele projektu:

 • Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu gospodarki leśnej na terenie Puszczy Karpackiej w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim
 • Przygotowanie warunków dla poszerzania obszaru i utworzenia nowych obszarów chronionych w skali Polski (program wyłączenia istotnej części lasów z gospodarki leśnej)
 • Doprowadzenie do postępu w procedowaniu w sprawie skargi Komisji Europejskiej związanej z naruszeniem przez Polskę prawa europejskiego w zakresie niezaskarżalności PUL'ów i derogacji gatunkowej

Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2021 

Rezultaty:

 • raport z monitoringu przyrodniczego i prawnego dot. szkód w środowisku leśnym,
 • utworzenie stref dla gatunków chronionych na terenie Puszczy Karpackiej - ok. 20, 
 • udział w maks. 15 postępowaniach administracyjnych dot. potencjalnie szkodliwych inwestycji na terenie karpackich nadleśnictw,
 • mapa wszystkich polskich wydzieleń leśnych, na której zaznaczone zostaną postulowane wyłączenia wynikające z dotychczasowych postulatów,
 • społeczna akcja zbierania wniosków pod wyłączenia konkretnych obszarów - interaktywny portal dla obywateli.

  Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

  Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

  Aktualnie zbieramy na ratowanie gniazd orłów przednich.

  Wybierz kwotę lub wpisz własną
  30 zł
  50 zł
  100 zł
  Dowolna
  Dane wpłacającego