Wyłonienie wykonawcy - świadczenie usług eksperckich

Szanowni Państwo,
w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na usługę wdrożenia i utrzymania Systemu CRM – Salesforce dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejsze oferty w zakresie zostały złożone przez:

1) Przeprowadzanie audytu sytuacji ekonomicznej Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego pod kątem kapitału żelaznego
PROVIDE SUPPORT SPV SP. Z O.O., Al. Śmigłego Rydza 7, 90-336 Łódź

2) Doradztwo przy opracowywaniu dokumentacji dla Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego pod kątem kapitału żelaznego
PROVIDE SUPPORT SP. Z O.O., Al. Śmigłego Rydza 7, 90-336 Łódź

3) Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze
PROVIDE SUPPORT SP. Z O.O., Al. Śmigłego Rydza 7, 90-336 Łódź


Dziękujemy za złożenie ofert.

logotyp NIW