O fundacji

Kim jesteśmy?

 Fundacja działa jako organizacja ekspercka od 2008 roku. Są wśród nas przyrodnicy i leśnicy, socjologowie i prawnicy, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Nasze działania prowadzimy w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie możesz spotkać łosia. Stoimy na straży polskiej przyrody.  

Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody. 

Jesteśmy członkiem Koalicji 10% mającej na celu wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego strategia przewiduje objęcie ścisłą ochroną 10% lądów w Unii Europejskiej (tworzymy bazy danych lasów cennych przyrodniczo, społecznie, rekreacyjnie dla całej Polski – www.lasynarodowe.pl). Współpracujemy z organizacjami z Ukrainy i Słowacji – projekt popularyzacji obszaru „Wilczych Gór” oraz wsparcie w tworzeniu parków narodowych na Ukrainie. 

Zespół Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

Jak działamy?

Tworzymy strefy ochrony dla zagrożonych gatunków zwierząt i roślin

Edukujemy społeczeństwo w obszarze ochrony przyrody oraz tworzymy raport 

Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody 

Podejmujemy interwencje w terenie oraz działania prawne  

Gdzie działamy?

Miejsca realizacji naszych działań to głównie najcenniejsze przyrodniczo lasy i obszary wodno-błotne, o charakterze naturalnym, siedliska rzadkich gatunków roślin i ostoje zwierząt. Miejsca realizacji naszych działań to głównie najcenniejsze przyrodniczo lasy i obszary wodno-błotne, o charakterze naturalnym, siedliska rzadkich gatunków roślin i ostoje zwierząt. 

    • Wschodnia Polska, szczególnie w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w Karpatach Wschodnich. 
    • Karpaty Wschodnie, województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie. 

Poznaj ludzi Fundacji

Radosław Michalski

Prezes Fundacji

Iwona Bara

Dyrektor wykonawczy

Paweł Średziński

Kierownik działu edukacji  i komunikacji

Piotr Klub

Specjalista ds. ochrony przyrody

Eliza Ziemska

Specjalistka ds. fundraisingu

Adam Naceur Ferdjani

Specjalista ds. fundraisingu

Marianna Cholewska

Specjalistka ds. fundraisingu