Parki Narodowe

Projekt "Oddajmy parki narodowi"

Projekt ma na celu wypracowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu parków narodowych w Polsce, które przywrócą im należny prestiż po latach zaniedbywania tego tematu przez kolejne ekipy rządzące.

Działania zainicjowane w projekcie sprawią, że parki staną się ważnym tematem debaty publicznej, a w rezultacie zaczną prężnie działać, stając się przyjaznym miejscem pracy i odzyskując wsparcie samorządów, które w większości przypadków traktują je jako zło konieczne, narzucone im z góry.

Projekt będzie realizowany w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą na szczeblu samorządowym i krajowym, co umożliwi włączenie tematyki parków narodowych do przedwyborczej agendy.

Pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniać potrzeby kluczowych interesariuszy. Co najważniejsze umożliwi wysłuchanie potrzeb i obaw związanych z poszerzeniem i funkcjonowanie już istniejących, jak i powstawaniem nowych parków narodowych.

To otwarcie na różne głosy jak dotąd nie miało miejsca, prowadząc do sytuacji patowej, a to skutkowało brakiem podejmowania działań na rzecz naprawy systemu, w którym muszą funkcjonować parki narodowe.

W ramach projektu zaplanowano:

  • cykl warsztatów dla przedstawicieli parków narodowych (5) i przedstawicieli samorządów (5),
  • przeprowadzenie badania wśród obecnych i byłych pracowników parków narodowych;
  • spotkania konsultacyjne z obecnymi i byłymi pracownikami i dyrektorami parków narodowych (10) oraz ze związkami zawodowymi PN (1),
  • przygotowanie białej księgi proponowanych zmian prawa dot. funkcjonowania PN,
  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej,
  • zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

Rezultatem projektu będzie nagłośnienie aktualnej sytuacji parków narodowych i zainicjowanie debaty publicznej na ich temat oraz wypracowanie projektu zmiany systemowej funkcjonowania parków narodowych przez głównych interesariuszy, w tym o sprzecznych poglądach.

Pomóż nam chronić polską przyrodę przekazując darowiznę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.