Petycje

Bezpieczny Trakt Warecki – dla środowiska i społeczności!

1 marca, 2024

DO:

 1. Starosty Powiatu Piaseczyńskiego
 2. Rady Powiatu Piaseczyńskiego
 3. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 4. Rady Miasta i Gminy Piaseczno
 5. Dyrekcji Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Szanowni Państwo

Trakt Warecki, na odcinku od Żabieńca aż do Krępy, jest częścią ekosystemu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Z racji swoich wartości historycznych, przyrodniczych i społecznych, jako szlak martyrologii, główny szlak turystyczny parku oraz lokalny korytarz ekologiczny znajdujący się w obszarze PRAWNIE CHRONIONYM zasługuje na szczególną uwagę i właściwe rozwiązania.

Co się stało ?

Półtora roku temu na Trakcie Wareckim (ulica Gościniec Warecki), Starostwo Powiatowe w Piasecznie zrealizowało kontrowersyjny projekt drogowy. W wyniku tej inwestycji, przeprowadzonej pomimo protestów wielu mieszkańców, organizacji i inicjatyw społecznych, doprowadzono do sytuacji, w której przebudowana część Traktu Wareckiego straciła swój turystyczny charakter, a ważny korytarz migracyjny zwierząt został przecięty ruchliwą drogą. Obecna organizacja ruchu na trakcie ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW RUCHU, brakuje efektywnych rozwiązań dla rowerzystów i pieszych.

Głównym dokumentem strategicznym inwestycji była karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), w której prognozowany ruch kołowy, po modernizacji nawierzchni drogi, oszacowany został błędnie na 102 pojazdy na dobę. W  KIP nie uwzględniono również występowania korytarza migracyjnego dla zwierząt. Na tej podstawie wpływ inwestycji na środowisko oceniono jako znikomy.

Jakie są fakty?

Przeprowadzone jesienią 2023 roku, w ramach projektu „Trakt Warecki – interwencja dla środowiska i społeczeństwa”, badania natężenia ruchu, wykazały, że w ciągu doby Traktem Wareckim porusza się do 1200 pojazdów!

To 17 razy więcej niż poruszało się przed przebudową drogi !

i 12 razy więcej pojazdów niż prognozowano w KIP na rok 2025 !

W raporcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) wykazano liczne błędy popełnione na etapie planowania i realizacji inwestycji, mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego m.in. niewłaściwe zarządzanie prędkością, nieczytelna organizacja ruchu, brak widoczności na łukach przy dopuszczalnej prędkości 60 km/h.

W ramach projektu powstała także  analiza herpetologiczna oddziaływania zrealizowanej inwestycji na populacje płazów i gadów.

Wynika z niej bezpośrednio iż obecne rozwiązania drogowe zagrażają również migrującym przez Trakt Warecki zwierzętom!

Co ważne, w dokumencie zaznaczono, że „Zrealizowana inwestycja drogowa NIE POZWALA REALIZOWAĆ W PEŁNI PLANU OCHRONY CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO”. 

Obecna sytuacja – utwardzenie i poprowadzenie asfaltu na części Traktu Wareckiego, biorąc pod uwagę dane o zwiększonym znacznie natężeniu ruchu, może doprowadzić do zaniku lokalnych populacji płazów w ciągu kilku sezonów! 

W związku z powyższym, wnioskujemy o przeprowadzenie działań zgodnych z rekomendacjami ekspertów (kliknij i przeczytaj rekomendacje), w tym m.in:

1. Uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie rozwiązania polegającego na przekroju „2 minus 1” oraz wprowadzenie wbudowanych w jezdnię skutecznych progów zwalniających w rekomendowanym typie i rozstawie.

2. Wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na całym odcinku asfaltowego traktu.

3. Obniżenia kategorii drogi z powiatowej na gminną, zgodnie z art. 6a i 7 uodp poprzez uchwały odpowiednio rady powiatu i rady gminy.

4. Obniżenia klasy drogi do dojazdowej zgodnie z art. 14 upzp, poprzez uchwalenie przez radę gminy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Wprowadzenie rozwiązań technicznych dla migrujących gatunków – przejścia dla zwierząt: w ramach przepustów lub w konstrukcji nawierzchni (korytko) wraz z elementami naprowadzającymi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach.

6. Monitoring migracji płazów w kolejnych latach (na asfaltowym odcinku) i w przypadku, gdy rozwiązania techniczne wprowadzone na rzecz ochrony płazów okazałyby się niewystarczające, podjęcia dalszych kroków w celu ochrony ginących  płazów.

OCZEKUJEMY realnej ochrony środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji drogowej realizowanej na części Traktu, zapewnienia właściwych warunków dla turystyki i rekreacji pieszej, rowerowej, rodzinnej, konnej na szlaku turystycznym, jakim jest Trakt Warecki, bez dalszej degradacji elementów środowiska na tym obszarze oraz podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych, zgodnie z rekomendacjami ekspertów, które zapewnią BEZPIECZEŃSTWO uczestników ruchu drogowego, nim dojdzie do tragicznych w skutkach zdarzeń !

 

PODPISZ PETYCJĘ!

 

Autorem petycji jest porozumienie, w którego skład wchodzi  20 grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które podpisały dokument pn. “Razem dla Traktu Wareckiego!” (kliknij i zobacz), zobowiązujący do wspólnych działań na rzecz Traktu.

 1. Fundacja Alarm dla Klimatu
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat Wschodnich”
 3. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
 4. Zielony Pierścień Warszawy
 5. Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
 6. Stowarzyszenie Nasz Bóbr
 7. Stowarzyszenie przyjaciół Zalesia Górnego
 8. Stowarzyszenie Polska 2050
 9. Partia Zieloni – Rada Koordynacyjna Powiat Warszawa
 10. Mała i Rozlewisko 
 11. Komitet Społeczny Park Przyrodniczy Obory
 12. Nowa Lewica Powiatu Piaseczyńskiego 
 13. Dzika Baza Centrum Edukacji Outdoor & Reggio Emilia
 14. Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew
 15. Eko Babki Piaseczno
 16. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedla „Chata za Miastem” (ulica Gościniec Warecki 
 17. Na Trzepaku – Eko animacje i gry terenowe 
 18. Podaruj Ciszę – Inicjatywa Społeczna
 19. Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce 
 20. Chodźmy lasem – kąpiele leśne.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.