Petycje

Chrońcie przyrodę, a nie swoje stołki!

12 luty, 2022

Do

Sz. P. Andrzej Szweda-Lewandowski

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska to instytucja, która powinna stać na straży przyrody, zapewnić jej ochronę, nie dopuszczać do pogorszenia stanu środowiska. Jednak w krakowskim RDOŚ jest inaczej: postępowania ciągną się latami, urzędnicy chowają głowę w piasek lub nie stają w obronie małopolskiej przyrody.

Takich przykładów jest wiele, piszemy o nich w skardze, którą organizacje pozarządowe złożyły do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Lista zaniedbań, opóźnień w decyzjach i po prostu złej woli jest długa: Łąki „na Klinach” w Krakowie, zanikające rzeki w okolicach kopalń koło Olkusza, rezerwaty „Madohora” i „Mała Puszcza Kleszczowska”, sprawa zanieczyszczeń środowiska powstałego po działalności huty im Sendzimira, niszczenie siedlisk wokół kamieniołomu „Dubie” i wiele innych.

Czego żądamy od zwierzchników krakowskiego RDOŚ? Żądamy kontroli i wyciągnięcia wniosków personalnych, czyli zmiany kierownictwa RDOŚ. My, w Krakowie mamy dość. Jeśli zgadzasz się nami, pomóż i podpisz naszą skargę.

Dlaczego warto podpisać naszą skargę?

Nasze wątpliwości budzi postępowanie RDOŚ w Krakowie w następujących sprawach:

1.    Uzgodnienie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.
2.    Postępowanie w sprawie wystąpienia na Potoku Olszanickim szkody w środowisku w wodach, w powierzchni ziemi oraz w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych, w związku z zanieczyszczeniem Potoku wprowadzanymi do niego ściekami.
3.    Katastrofa przyrodnicza i społeczna na obszarze Zachodniej Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego związana z likwidacją kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”.
4.    Brak kontroli środowiska w rejonie kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal Poland w Nowej Hucie i bezczynność wobec wniosku o zagrożenie szkodą w środowisku.
5.    Wyrażenie zgody na umyślne niszczenie siedlisk oraz umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczych okazów kruszczyka szerokolistnego, buławnika wielokwiatowego, buławnika mieczolistnego oraz pokrzyka wilczej jagody z terenu Leśnictwa Dubie, Nadleśnictwo Krzeszowice w związku z wycinką drzew planowaną w celu powiększenia obszaru eksploatacji złoża dolomitu Kopalni Dubie (obszar Parku  Krajobrazowego Dolinki Krakowskie).
6.    Opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o poszerzenie obszaru rezerwatu przyrody „Madohora”.
7.    Odrzucenie wniosku o utworzenie rezerwatu przyrody „Mała Puszcza Kleszczowska”.

 

Pobierz i przeczytaj pełną treść skargi

Zakończyliśmy zbieranie podpisów pod tą petycją. Dziękujemy za wsparcie.

Liczba zebranych podpisów to: 239 na 2000 potrzebnych