Petycje

Nie zabijajcie dzików w parkach narodowych

8 czerwca, 2020

Do Ministerstwa Środowiska

Apeluję o wstrzymanie planowanego odstrzału dzików w polskich parkach narodowych. Nie zgadzam się na zabijanie tych zwierząt, szczególnie tam gdzie polowania na dziki nie są dozwolone.

Dziki w parku narodowym nie są szkodnikami. Nie zagrażają przyrodzie. W wielu rejonach, gdzie odstrzał ma się odbyć, nie było stwierdzonych przypadków zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF). W takich parkach jak Bieszczadzki Park Narodowy dzików i tak jest mało, a ich liczebność skutecznie regulują duże drapieżniki i trudne warunki, w jakich żyją.

Dzik jest pożytecznym gatunkiem z punktu widzenia ochrony polskich lasów. Pełni wiele ważnych funkcji na obszarach leśnych i nie powinien być gatunkiem, do którego się strzela w parkach narodowych.

Dlatego sprzeciwiam się polowaniom na terenie parków narodowych, szczególnie tych gdzie taki zakaz obowiązuje. Parki narodowe są naszym narodowym skarbem i powinny być bezpiecznym schronieniem takich gatunków jak dzik. Odstrzał dzików nie może być zadaniem ochronnym i nie ma żadnego związku z realizacją misji, dla której został powołany park narodowy.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że za rozprzestrzeniania się ASF nie ma aż tak oczywistego związku z dzikami. Pomimo wcześniejszego odstrzału na obszarach poza parkami narodowymi,nie przyniósł on spadku liczby przypadków ASF. Zdaniem ekspertów odstrzał może zwiększyć jeszcze bardziej zagrożenie ASF.

 

Apeluję o pilne powstrzymanie realizacji nakazu odstrzału dzika w polskich parkach narodowych!

Zakończyliśmy zbieranie podpisów pod tą petycją. Dziękujemy za wsparcie.