Petycje

Nie zgadzam się na zabijanie łosi!

14 października, 2021

Pan Edward Siarka,

Wiceminister Klimatu i Środowiska

 

Szanowny Panie!

Stanowczo sprzeciwiam się pańskim zapowiedziom wznowienia polowań na łosie. Już dwa razy w Polsce łosia prawie że straciliśmy. Dziś w obliczu globalnego ocieplenia, wyspowego charakteru polskiej populacji łosi, nierzetelnych danych dotyczących ich liczebności i unikatowego charakteru populacji biebrzańskiej tego gatunku, zniesienie moratorium jest najgorszym z możliwych pomysłów.

Już dwukrotnie resort środowiska próbował wznowić polowania na łosie. Decyzje te nie były podyktowane troską o środowisko, ale m.in. chęcią wzbogacenia oferty łowieckiej. W pełni zdaję sobie sprawę, że za pomysłami odstrzału łosi stoją osoby, które chciałyby ponownie polować na łosie w celu zdobycia trofeum. Dlatego apeluję o rezygnację z tych planów i rozpoczęcie dyskusji nie o wznowieniu polowań, a o wpisaniu łosia na listę gatunków chronionych, co skończy niebezpieczną dla łosia sytuację zawieszenia. Przypominam również, że aktualna wiedza na temat łosia i badania prowadzone przez polskich naukowców, niezwiązanych ze środowiskiem łowieckim, zaprzeczają tezom stawianym przez zwolenników polowań na łosie. Domagam się od pana ochrony polskiej przyrody a nie jej niszczenia. Łoś jest częścią naszego przyrodniczego dziedzictwa. Turystyka łosiowa stała się źródłem utrzymania dla osób mieszkających nad Biebrzą.

Z poważaniem!

Zakończyliśmy zbieranie podpisów pod tą petycją. Dziękujemy za wsparcie.

Liczba zebranych podpisów to: 14805 na 10000 potrzebnych