Polityka Prywatności 

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników serwisu przyrodnicze.org oraz serwisów pokrewnych, tworzonych przez Nas.

I. Postanowienia Ogólne

 1.  Administratorem danych jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 64a/1, 30-081 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000305072, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9522047732, REGON: 141415140; kontakt z Administratorem można realizować na adres korespondencyjny biura fundacji ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Abyśmy się lepiej zrozumieli co do niniejszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty” lub „Wy” w odpowiedniej odmianie,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych w sposób odpowiedni do zagrożeń.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. My jesteśmy Administratorem Waszych danych osobowych zbieranych na naszych stronach. Oznacza to, że jeśli korzystasz z naszych stron i wypełniasz zamieszczone na niej formularze, to przetwarzamy Twoje dane wymagane w tych formularzach oraz informacje o Twojej aktywności na stronie w zależności od tego jak ustawisz swoją przeglądarkę internetową i czy wyrazisz zgodę na odpowiednie pliki cookies. W zależności od usługi, może to być: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres IP. Zapewniamy Cię, że zbieramy tylko takie dane, które są niezbędne, by wykonać dla Ciebie daną usługę lub zawrzeć umowę o której mowa w naszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Na przykład, jeśli będziesz chciał zapisać się na Newsletter, to będziemy prosić Cię tylko o adres email i imię  – inne Twoje dane nie będą do tego celu przetwarzane.
 2. Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w takim celu, jaki wynika z korzystania z naszych usług, akceptujesz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz politykę prywatności.
 3. Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w ściśle określonych celach:
 • wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach;
 • wysyłania informacji marketingowych (marketing własny);
 • realizowania umów i zamówień;
 • realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami;
 • świadczenia wsparcia dla osób i podmiotów prowadzących archiwa społeczne;
 • zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
 • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
 • uzyskania finansowego wsparcia naszych działań;
 • realizacji naszych prawnych zobowiązań;
 • analizy skuteczności naszych działań marketingowych;
 • przechowywania historii przekazanych wszelkich wpłat na rzecz Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, w tym darowizn i ich rozliczania;
 • zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;
 • oraz w celach badawczych i archiwalnych.W przypadku akcji marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, na których wysyłanie potrzebujemy Twojej zgody – każdorazowo poinformujemy Cię o celu przetwarzania danych.4. Zapewniamy Cię, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO:
 • na podstawie udzielonej zgody – art. 6. ust 1 lit. a RODO
 • na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w naszym sklepie albumu, umowy darowizny czy świadczenia usługi Newslettera – art. 6. ust 1 lit. b RODO
 • na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu marketingu produktów promujących przyrodę Karpat, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, marketingu własnego zbiórki funduszy, odpowiedzi na kontakt za pośrednictwem e-mail lub formularzy itp. – art. 6. ust 1 lit. f RODO
 • na podstawie prawnych zobowiązań np. rozliczenia się z udzielonego nam wsparcia finansowego z Urzędem Skarbowym – art. 6. ust 1 lit. c RODO
 • na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6. ust 1 lit. e RODO5. Informujemy Cię, że Twoje dane mogą być przechowywane przez czas niezbędny dla każdego celu przetwarzania. Przykładowo dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych, w tym podatkowych, a także do czasu zakończenia działań marketingowych albo cofnięcia zgody gdy przetwarzanie odbywa się na tej podstawie i nie możemy przetwarzać danych na innej podstawie.

III. Pliki cookies

 1. Strona internetowa www.przyrodnicze.org wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki i komputera podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies jednakże miej świadomość, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies inne niż niezbędne nie były zapisywane na Twoim komputerze dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki lub skorzystaj z opcji naszego narzędzia do obsługi plików cookies. Za pomocą narzędzia udostępnionego w Naszym Serwisie możesz w każdej zidentyfikować pliki cookies na które została wyrażona zgoda.2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji, zapamiętywania ustawień lub preferencji użytkownika.3. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej mogą przestać być dostępne.

  4. Używamy także cookies w celach statystycznych dotyczących wyświetleń naszej witryny, do tego celu potrzebujemy ciasteczek, które pozwalają nam odróżnić użytkowników oraz to jakie strony wyświetlają.

  5. Na naszej stronie mogą znajdować się osadzone treści z innych witryn (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
  Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

IV. zasady udostępniania danych osobom trzecim 

 1. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez użytkownika. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa księgowa, firma hostingowa, usługodawca dostarczający narzędzia do mailingu lub rozwiązań chmurowych).
 2. Zapewniamy, że w ramach przyjętych rozwiązań zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia z partnerami, którzy wdrożyli odpowiednie rozwiązania techniczne i udostępnią nam narzędzia, przy pomocy których przetwarzamy dane, ponadto mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Nas.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego. Administrator Danych Osobowych korzysta z usług poczty elektronicznej oraz usług chmurowych Google (Google Workspace) i w tym zakresie dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. USA (Stany Zjednoczone Ameryki) na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską dostępnych pod tym linkiem, a wprowadzonych przez Google do Warunków współpracy między administratorami tj. między Administratorem, a Google.
 5. Poniżej wymieniamy naszych Partnerów, którzy pomagają nam funkcjonować:

PLATFORMA ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIE – COOKIEBOT – Usercentrics A/S
Havnegade 39 1058 Copenhagen, Denmark (Dania)

Aby w sposób zgodny z prawem umożliwić użytkownikom naszej Witryny wyrażenie zgód na instalację stosownych plików cookie i w stosownych przypadkach, związane z tym przetwarzanie a także udostępnianie danych osobowych, wykorzystujemy platformę Cookiebot.

Zgoda użytkownika jest rejestrowana i dokumentowana poprzez rejestrację anonimowego numeru IP użytkownika, klienta użytkownika przeglądarki, adresu URL witryny, daty i godziny wyrażenia zgody oraz unikalnego, zaszyfrowanego klucza, który jest przechowywany w centrum danych u dostawcy chmury firmy Usercentrics A/S. Po 12 miesiącach zgoda jest automatycznie usuwana z logu.

Podstawą prawna przedmiotowego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes związany z realizacją zasady rozliczalności wynikającej z przepisów RODO.

GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS

Za pomocą narzędzi marketingowych Google Ads, oraz narzędzi analitycznych Google Analytics w połączeniu z dodatkowymi usługami Google, jak Google Tag Manager, przetwarzamy dane związane z Twoją aktywnością na naszej Stronie, w tym identyfikatory internetowe w celu np. dostarczenia Tobie spersonalizowanych na podstawie profilowania reklam lub monitorowania Twoich wyborów z wykorzystaniem statystycznych oraz marketingowych plików cookie. Nasze działania z wykorzystaniem przedmiotowych narzędzi podejmujemy jedynie w granicach wyrażonych przez Ciebie zgód na stosowanie poszczególnych rodzajów plików cookie w tym zgód dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz przekazywania danych partnerom reklamowym. Ustawienia swoich zgód możesz w każdej chwili sprawdzić/zmienić, link do narzędzia umożliwiającego zarządzanie zgodami na instalację plików cookie jest także każdorazowo dostępny w stopce naszej Strony. W celu usunięcia plików cookie już zapisanych na Twoim komputerze, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach.

GOOGLE ANALYTICS umożliwia nam generowanie szczegółowych statystyk dotyczących tego, jak użytkownicy korzystają z naszego Serwisu/strony internetowej. W ramach przedmiotowego narzędzia zbierane są dane w postaci identyfikatorów internetowych, w tym identyfikatorów plików cookie, adres IP, identyfikatory urządzenia oraz identyfikatory użytkownika. Dzięki narzędziom udostępnionym przez Google, Twój adres IP jest anonimizowany.

Zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google Analytics, Google oświadcza, iż nie będzie wiązać adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi posiadanymi przez Google danymi.

Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz również pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on): dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

GOOGLE ADS: to system reklamowy firmy Google umożliwiający, w stosownych przypadkach, wyświetlanie reklam w sieci reklamowej Google oraz w portalu YouTube.

W związku z wykorzystaniem narzędzi Google Ads inne firmy, w stosownych przypadkach oraz z uwzględnieniem zgód użytkowników, mogą umieszczać pliki cookie w przeglądarkach użytkowników i odczytywać je albo wykorzystywać obrazy web beacon do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynach.

Google wykorzystuje informacje udostępniane w witrynach (w tym w stosownych przypadkach na naszych Stronach) i aplikacjach do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w Google oraz witrynach i aplikacjach partnerów Google. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych przez Google znajdziesz w poniższym linku: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

Każdy użytkownik posiadający konto Google może wyłączyć personalizację reklam w Internecie w Ustawieniach reklam Google.

Użytkownicy zalogowani w Google mogą też wyeksportować wszystkie rekordy ze strony Google, w sekcji „Moja aktywność” (w tym dotyczące reklam) przy użyciu udostępnianej przez Google funkcji Pobierz swoje dane.

Google Tag Manager – Menedżer tagów Google – to narzędzie, dzięki któremu możemy zarządzać skryptami poprzez łatwe dodawanie fragmentów kodu do naszej Witryny. Za jego pomocą możemy śledzić działania wykonywane przez użytkowników w Witrynie, takie jak np. realizacja różnych zdarzeń. Dzięki niemu możemy w prosty sposób skonfigurować analitykę naszej Strony. W ramach managera targów przetwarzane są dane użytkowników w postaci identyfikatorów internetowych, w tym identyfikatorów plików cookie oraz adres IP.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzonych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie wchodzenia na naszą Stronę.
Przy przesyłaniu poza Europę danych osobowych pozyskanych w związku z reklamami online i pomiarami – Google korzysta ze standardowych klauzul umownych (SKU). Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google dotyczące usług, w przypadku których Google jest podmiotem przetwarzającym, obejmują zarówno odpowiednie SKU przygotowane przez Komisję Europejską (legitymizujące przesyłanie danych zgodne z RODO), jak i brytyjskie SKU (legitymizujące przesyłanie danych zgodne z zapisami RODO przyjętymi w prawie Wielkiej Brytanii), zgodnie z potrzebami odpowiednich procesów przesyłania danych. Podobnie Warunki współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych dotyczące usług, w przypadku których Google jest administratorem, obejmują zarówno odpowiednie SKU Komisji Europejskiej, jak i brytyjskie SKU, zgodnie z potrzebami odpowiednich procesów przesyłania danych.

GOOGLE reCAPTCHA

Na stronach Serwisu/strony internetowej wykorzystujemy usługę reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google. Usługi reCAPTCHA używamy wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć.
ReCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, właściwości przeglądarki (w tym: typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), dane Twojego konta Google (jeżeli jesteś zalogowany), Twoje zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych, Twoje zachowania przy uzyskiwaniu dostępu (np. ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA), w razie potrzeby zadania obejmujące identyfikację obrazów oraz wysyła je do Google w celu analizy. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi reCAPTCHA, informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do jej ulepszania i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam. Naszą podstawą prawną przedmiotowego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na ochronie naszej strony przed nadużyciami oraz spamem.

V. prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Informujemy Cię, że w zależności od postawy przetwarzania masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.2. W celu wykonania przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny biura Fundacji ul. Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów lub e-mail: biuro@przyrodnicze.org3. Po usunięciu danych osobowych Fundacja nie będzie mogła się skontaktować z użytkownikiem ani przesłać informacji związanych z działalnością Fundacji.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Twoje dane osobowe, poza sytuacjami opisanymi w ramach funkcjonalności narzędzi Google w rozdziale III i IV, nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowane.