Nie zabijajcie nam dzików w parkach narodowych!

Do Ministerstwa Środowiska
Apeluję o wstrzymanie planowanego odstrzału dzików w polskich parkach narodowych. Nie zgadzam się na zabijanie tych zwierząt, szczególnie tam gdzie polowania na dziki nie są dozwolone.
Dziki w parku narodowym nie są szkodnikami. Nie zagrażają przyrodzie. W wielu rejonach, gdzie odstrzał ma się odbyć, nie było stwierdzonych przypadków zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF). W takich parkach jak Bieszczadzki Park Narodowy dzików i tak jest mało, a ich liczebność skutecznie regulują duże drapieżniki i trudne warunki, w jakich żyją.

 

Dzik jest pożytecznym gatunkiem z punktu widzenia ochrony polskich lasów. Pełni wiele ważnych funkcji na obszarach leśnych i nie powinien być gatunkiem, do którego się strzela w parkach narodowych.

Dlatego sprzeciwiam się polowaniom na terenie parków narodowych, szczególnie tych gdzie taki zakaz obowiązuje. Parki narodowe są naszym narodowym skarbem i powinny być bezpiecznym schronieniem takich gatunków jak dzik. Odstrzał dzików nie może być zadaniem ochronnym i nie ma żadnego związku z realizacją misji, dla której został powołany park narodowy.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że za rozprzestrzeniania się ASF nie ma aż tak oczywistego związku z dzikami. Pomimo wcześniejszego odstrzału na obszarach poza parkami narodowymi,nie przyniósł on spadku liczby przypadków ASF. Zdaniem ekspertów odstrzał może zwiększyć jeszcze bardziej zagrożenie ASF.

Apeluję o pilne powstrzymanie realizacji nakazu odstrzału dzika w polskich parkach narodowych!

Więcej informacji o sprawie odstrzału dzików w parkach narodowych:
Szykuje się rzeź dzików w polskich parkach narodowych
Wyrok na 7 tysięcy dzików w parkach narodowych
Masowy odstrzał dzików może przyspieszyć rozprzestrzenianie się ASF

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top