Nie zgadzam się na zabijanie łosi!

Opublikowane przez Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze dnia 14.10.2021
Pan Edward Siarka,

Wiceminister Klimatu i Środowiska

Szanowny Panie!
Stanowczo sprzeciwiam się pańskim zapowiedziom wznowienia polowań na łosie.
Już dwa razy w Polsce łosia prawie że straciliśmy. Dziś w obliczu globalnego ocieplenia, wyspowego charakteru polskiej populacji łosi, nierzetelnych danych dotyczących ich liczebności i unikatowego charakteru populacji biebrzańskiej tego gatunku, zniesienie moratorium jest najgorszym z możliwych pomysłów.

Już dwukrotnie resort środowiska próbował wznowić polowania na łosie. Decyzje te nie były podyktowane troską o środowisko, ale m.in. chęcią wzbogacenia oferty łowieckiej. W pełni zdaję sobie sprawę, że za pomysłami odstrzału łosi stoją osoby, które chciałyby ponownie polować na łosie w celu zdobycia trofeum. Dlatego apeluję o rezygnację z tych planów i rozpoczęcie dyskusji nie o wznowieniu polowań, a o wpisaniu łosia na listę gatunków chronionych, co skończy niebezpieczną dla łosia sytuację zawieszenia.
Przypominam również, że aktualna wiedza na temat łosia i badania prowadzone przez polskich naukowców, niezwiązanych ze środowiskiem łowieckim, zaprzeczają tezom stawianym przez zwolenników polowań na łosie. Domagam się od pana ochrony polskiej przyrody a nie jej niszczenia. Łoś jest częścią naszego przyrodniczego dziedzictwa. Turystyka łosiowa stała się źródłem utrzymania dla osób mieszkających nad Biebrzą.

Z poważaniem!

Przekaż darowiznę

Pomóż chronić polską przyrodę

Razem z nami chroń niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Pomóż chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców. Liczy się każda kwota.

Przekaż swój 1,5% KRS: 0000305072 

Konto bankowe (wpłaty w PLN) 

71 1050 1562 1000 0090 8012 6981

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z Polityką Prywatności

Zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną

top