Karpacki kapitał żelazny

Wyłonienie wykonawcy – broszura

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na 1) Opracowanie merytoryczne i graficzne broszury informacyjnej o Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Agnieszka Wodzińska, 2) Druk broszury...

czytaj dalej

Wyłonienie Wykonawcy – wykonanie filmów promocyjnych

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie filmów promocyjnych dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na wykonanie filmów promocyjnych

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „Karpacki kapitał żelazny” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Nowe Logo Fundacji

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w ramach projektu „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” zostało opracowane nowe logo Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze: Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata...

czytaj dalej

Wyłonienie wykonawcy – świadczenie usług eksperckich

Szanowni Państwo,w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na usługę wdrożenia i utrzymania Systemu CRM – Salesforce dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na opracowanie grafik

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług eksperckich

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Modernizacja strony internetowej – wyłonienie Wykonawcy

Szanowni Państwo,W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przebudowę strony www.przyrodnicze.org w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Dominik Wójcicki, zam. ul....

czytaj dalej

Opracowanie logo wraz z Księgą Znaku – wyłonienie Wykonawcy

Szanowni Państwo,W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przebudowę opracowanie logo wraz z Księgą Znaku w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OLGA FIGURSKA...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na opracowanie logo wraz z Księgą Znaku

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „Karpacki kapitał żelazny”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na modernizację strony internetowej

Szanowni Państwo,w związku z realizacją zadania pn. „KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem...

czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, Zamawiający informuję, iż unieważnia zapytanie ofertowe na przygotowanie i wdrożenie strategii fundraisingowej dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze w ramach realizacji zadania “KARPACKI KAPITAŁ ŻELAZNY” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności...

czytaj dalej

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Karpacki kapitał żelazny Umowa o dofinansowanie: 27/PROO/2a/2020 Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2022 Wartość projektu: 479 688,00 PLN Dofinansowanie:  100% Opis projektu:  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze stawia sobie za cel, szeroko pojętą...

czytaj dalej