Ochrona Puszczy Karpackiej

Zapytanie ofertowe – lokalizacja gatunków „strefowych”

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na lokalizację 20 stanowisk mchów, grzybów i porostów chronionych na...

czytaj dalej

Uwagi do PUL dla nadleśnictwa Krzeszowice na lata 2022-2031

W dniu 12 marca 2021 złożyliśmy do nadleśnictwa Krzeszowice kolejne uwagi do nadchodzącego Planu Urządzenia Lasu. Ndlesnictwo Krzeszowice obejmuje lasy położone przy aglomeracji krakowskiej, o dużej wartości przyrodniczej i społecznej. Chcemy, żeby gospodarka leśna...

czytaj dalej

Rusza kolejny projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. „Ochrona Puszczy Karpackiej” współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska. Cele projektu: Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – zbiorowiska roślinne

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – rośliny naczyniowe

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2018) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na przygotowanie opracowania...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 odbiorników GPS

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę 2 odbiorników GPS....

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 cyfrowych minikamer

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska,  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę 4 cyfrowych...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska,  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu...

czytaj dalej

Nowy projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Z radością informujemy, że 1 lipca 2020 r. Fundacja rozpoczęła realizację kolejnego projektu pt. „Ochrona Puszczy Karpackiej” współfinansowanego przez Fundacją WWF Polska. Cel projektu: Doprowadzenie do zmniejszenia antropopresji wynikającej ze skali i typu gospodarki...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania dokumentacji

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostarczenie dokumentacji dla 15 obszarów sieci EMERALD na Ukrainie. Szczegółowe informację znajdują się w załączonym...

czytaj dalej

Monografia Turnickiego Parku Narodowego

Zapraszamy do zapoznania się z monografią przyrodniczą projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, która stanowi kompendium aktualnego stanu wiedzy o najbardziej wartościowym przyrodniczo regionie polskiego Pogórza Karpackiego. Jednocześnie jest kolejnym etapem...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną

W związku z zamierzoną realizacją projektu pn. „Ochrona Puszczy Karpackiej”, współfinansowanego ze środków WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania: obsługa prawna projektu w ramach działania...

czytaj dalej

Projekt „Ochrona Puszczy Karpackiej”

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze dzięki wsparciu finansowemu Fundacji WWF Polska rozpoczyna realizację projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej”. Cel projektu: Ochrona wartości przyrodniczych Puszczy Karpackiej poprzez zmianę kształtu gospodarki leśnej prowadzonej na...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dot. stworzenia opracowania naukowego

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na: stworzenie opracowania naukowego badającego związek prowadzone współcześnie gospodarki leśnej na występowanie zjawisk erozji i powodzi...

czytaj dalej