Projekt Fundacji Batorego

Działamy dalej dzięki Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2020 roku realizuje projekt finansowany z grantu Fundacji Batorego na podstawie umowy z 20.08.2020 r. Wartość grantu: 30 000,00 PLN Zaplanowane działania: – opracowanie 15 grafik do kampanii...

czytaj dalej

Nowe raporty Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze

W ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego nasza fundacja przygotowała cztery ważne raporty dotyczące róznych aspektów związanych z gospodarką leśną. Oto one: Analiza wybranych aspektów funkcjonowania i działalności Państwowego Gospodarstwa...

czytaj dalej